53. Dečji oktobarski salon – Poziv likovnom pedagogu

53. Dečji oktobarski salon Muzeja primenjene umetnosti

Poziv likovnom pedagogu

Bajke – bilo jednom… slogan je pod kojim će biti održan 53. Dečji oktobarski salon Muzeja primenjene umetnosti, tokom oktobra meseca 2018. godine.

Bajke imaju izuzetno značajnu ulogu u procesu odrastanja svakog deteta, pomažući mu da pronađe svoj put i smisao života. Čuveni nemački pesnik i filozof Fridrih Šiler je govorio da dublje značenje leži u bajkama koje nam pričaju u detinjstvu nego u bilo kojoj  istini koja se uči kasnije u životu. Bajke uvek na veoma dobar način podučavaju kako da se razlikuje dobro od zla, jer su njihove lekcije jasne i deci. Bajke bude veru u iskupljenje, pobedu dobra nad zlom, nadu da će neprijatelji biti poraženi.  Bajke uče decu da razmišljaju kritički  tako što jasno pokazuju posledice odluka i dela glavnih junaka. Bajke nam proširuju vidike i podstiču dečju maštu.  Vile, čarobnjaci ili divovi ulaze u naš svet realnosti i podstiču nas da razmišljamo kako bi to bilo da su stvarni i šta bi se onda dogodilo? Iako znamo da bajke nisu istinite, volimo da verujemo u njihovu čaroliju. Zato je ova velika tema, posebno od značaja za razvoj dece i njihove kreativnosti, naš predlog likovnim pedagozima ove godine.

Ko može učestvovati na konkursu

Na konkurs mogu da se prijave deca uzrasta od 4 do 14 godina (predškolske ustanove, škole, dečji likovni ateljei, dečji kulturni centri i slične dečje ustanove i asocijacije).

Propozicije

Učesnici mogu da konkurišu sa radovima u navedenim tehnikama primenjene i likovne umetnosti:

 • Plastično oblikovanje (glina, glinamol, plastelin, gips, drvo, metal, keramika, žica, lim, kaširani papir /papir- maše, didaktički neoblikovan materijal / kutije, asamblaž)
 • Slikarske tehnike (akvarel, gvaš, tempera, pastel, kolaž, kombinovane tehnike na papiru)
 • Crtačke tehnike (olovka, kreda, ugljen, tuš)
 • Grafičke tehnike (drvorez, linorez, karton-tisak, litografija, monotipija)
 • Scenografije, kostimi, tekstil, batik, tapiserije i vitraži
 • Radovi ne smeju biti opremljeni, niti uramljeni
 • Ustanove i asocijacije mogu da pošalju do 10 radova u različitim likovnim tehnikama i po jedan rad kada je u pitanju scenografija
 • Radovi koji ne ispunjavaju propozicije neće biti uzeti u razmatranje!

Nagrade

Najuspelijim ostvarenjima učesnika Muzej će dodeliti diplome i nagrade, i to: tri prve, tri druge, tri treće, tri pohvalne nagrade i nagrade nastavnicima koji su ostvarili vidljive rezultate u oblasti negovanja primenjene umetnosti u nastavi likovne kulture. Osim muzejskih nagrada i diploma biće dodeljena i diploma ULUPUDS – a.

Prema propozicijama izložbe, nagrađeni radovi postaju svojina Muzeja primenjene umetnosti, čuvaju se u kolekciji dečje umetnosti Muzeja i mogu se povremeno izlagati i publikovati.

Kada i kako konkurisati

Radove ćemo primati od 1. do 15. juna 2018. godine. Odbijeni radovi se neće vraćati poštom, ali se mogu podići po obavljenoj selekciji do 5. jula 2018. godine. Muzej nije u mogućnosti da čuva odbijene radove.

Na poleđini svakog rada treba popuniti sledeće podatke:

 • Ime, prezime i uzrast učenika
 • Naziv rada i tehnika
 • Naziv škole i mesto
 • Ime i prezime nastavnika
 • Kontakt telefon nastavnika
 • Kontakt e-mail nastavnika

Ukoliko se rad potpisuje, potpis autora mora biti na poleđini rada. Popunjen formular treba odštampati (ne pisati rukom) i dostaviti uz rad. Ukoliko rad ne bude imao čitljivu legendu, neće biti predstavljen na izložbi i reprodukovan u katalogu.

Pažnja

Molimo nastavnike da ne vrše dodatne intervencije na završenim radovima (npr. naknadno lepljenje radova na karton ili paspartue), kao i da ne šalju više od dva rada jednog učesnika u istoj tehnici. Biraće se isključivo autentični dečji radovi, dok će radovi gde su pomagali odrasli biti odbijeni.

Kontakt

Za sve dogovore i obaveštenja na raspolaganju vam stoje Lea Zei, likovni pedagog i Milica Cukić, muzejska savetnica.

E-mail: decjisalon@mpu.rs; Telefon: 011 / 2626-494; 011 / 2626-841;

Formular za prijavu i Poziv likovnom pedagogu u pdf formatu:

 

FORMULAR ZA PRIJAVU

 

POZIV LIKOVNOM PEDAGOGU