Зборник [Музеј примењене уметности] / ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ МПУ

Сва издања Музеја примењене уметности могу се купити у Музеју као и преко интернет продавница

 

www.knjizara.com и www.bookbridge.com

 1. Зборник 14 / 2018 [Музеј примењене уметности]

  Зборник 14 / 2018 [Музеј примењене уметности] / Journal 14 / 2018 [Museum of Applied Art]

   

  Категорија: Зборник [Музеј примењене уметности]; Година издања: 2018

  Уредник броја: Јелена Поповић

  128 страна, илустрације, 27 cm

  Текст на Српском; Summary

  ISSN: 0522-8328

  Цена: 500.00 динара

  Више о Зборнику 14 / 2018

 2. Зборник 13 / 2017 [Музеј примењене уметности]

  Зборник 13 / 2017 [Музеј примењене уметности] / Journal 13 / 2017 [Museum of Applied Art]

   

  Категорија: Зборник [Музеј примењене уметности]; Година издања: 2017

  Уредник броја: Јелена Пераћ

  141 страна, илустрације, 27 cm

  Текст на Српском; Summary

  ISSN: 0522-8328

  Цена: 500.00 динара

  Више о Зборнику 13 / 2017

 3. Зборник 12 / 2016 (Музеј примењене уметности)

  Зборник 12 / 2016 (Музеј примењене уметности) / Journal 12 / 2016 (Museum of Applied Art)

   

  Категорија: Зборник [Музеј примењене уметности]; Година издања: 2016

  Уредник броја: Јелена Пераћ
  127 страна, илустрације, 27 cm
  Текст на Српском; Summary
  ISSN: 0522-8328
  Цена: 500.00 динара

  Више о Зборнику 12 / 2016

 4. Зборник 11 / 2015 (Музеј примењене уметности)

  Зборник 11 / 2015 (Музеј примењене уметности) / Journal 11 / 2015 (Museum of Applied Art)

   

  Категорија: Зборник [Музеј примењене уметности]; Година издања: 2015

  Уредник броја: Драгиња Маскарели
  140 страна, илустрације, 27 cm
  Текст на Српском;Summary
  ISSN: 0522-8328
  Цена: 500.00 динара

  Више о Зборнику 11 / 2015

 5. Зборник 10 / 2014 (Музеј примењене уметности)

  Зборник 10 / 2014 (Музеј примењене уметности) / Journal 10 / 2014 (Museum of Applied Art)

   

  Категорија: Зборник [Музеј примењене уметности]; Година издања: 2014

  Уредник броја: Драгиња Маскарели
  141 страна, илустрације, 27 cm
  Текст на српском; Summary
  ISSN: 0522-8328
  Цена: 500.00 динара

  Више о Зборнику 10 / 2014

 6. Зборник 9 / 2013 (Музеј примењене уметности)

  Зборник 9 / 2013 (Музеј примењене уметности) / Journal 9 / 2013 (Museum of Applied Art)

   

  Категорија: Зборник [Музеј примењене уметности]; Година издања: 2013

  Уредник броја: Мила Гајић
  181 страна, илустрације, 27 cm
  Текст на српском; Summary
  ISSN: 0522-8328
  Цена: 500.00 динара

  Више о Зборнику 9 / 2013

 7. Зборник 8 / 2012 (Музеј примењене уметности)

  Зборник 8 / 2012 (Музеј примењене уметности) / Journal 8 / 2012 (Museum of Applied Art)

   

  Категорија: Зборник [Музеј примењене уметности]; Година издања: 2012

  Уредник броја: Мила Гајић
  187 страна, илустрације, 27 cm
  Текст на српском; Summary
  ISSN: 0522-8328
  Цена: 500.00 динара

  Више о Зборнику 8 / 2012

 8. Зборник 7 / 2011 (Музеј примењене уметности)

  Зборник 7 / 2011 (Музеј примењене уметности) / Journal 7 / 2011 (Museum of Applied Art)

   

  Категорија: Зборник [Музеј примењене уметности]; Година издања: 2011

  Уредник броја: Љиљана Милетић-Абрамовић
  167 страна, илустрације, 27 cm
  Текст на српском; Summary
  ISSN: 0522-8328
  Цена: 500.00 динара

  Више о Зборнику 7 / 2011

 9. Зборник 6 / 2010 (Музеј примењене уметности)

  Зборник 6 / 2010 (Музеј примењене уметности) / Journal 6 / 2010 (Museum of Applied Art)

   

  Категорија: Зборник [Музеј примењене уметности]; Година издања: 2010

  Уредник броја: Љиљана Милетић-Абрамовић
  229 страна, илустрације, 27 cm
  Текст на српском; Summary
  ISSN: 0522-8328
  Цена: 500.00 динара

  Више о Зборнику 6 / 2010

 10. Зборник 4/5 / 2008/09 (Музеј примењене уметности)

  Зборник 4/5 / 2008/09 (Музеј примењене уметности) / Journal 4/5 / 2008/09 (Museum of Applied Art)

   

  Категорија: Зборник [Музеј примењене уметности]; Година издања: 2009

  Уредник броја: Љиљана Милетић Абрамовић
  253 стране, илустрације, 27 cm
  Текст на српском; Summary
  ISSN: 0522-8328
  Цена: 500.00 динара

  Више о Зборнику 4/5 / 2008/2009