О МУЗЕЈУ

Музеј примењене уметности основан је 6. новембра 1950. године и припада категорији уметничких музеја специјализованог типа. Основна делатност Музеја је да систематски прикупља, штити, чува, проучава, излаже и публикује предмете примењене уметности. Поред дела националне примењене уметности, у Музеју се прикупља истородни материјал из других европских и ваневропских земаља, који је преко културних и привредних веза доспео у наше крајеве.

Музеј примењене уметности је већ прве године свога постојања откупио изванредно вредну збирку разноврсних уметнички обрађених предмета, које је током тридесет година скупљао сликар и графичар Љуба Ивановић. Збирка је садржала више од 3000 предмета, међу којима су се по својој историјској и уметничкој вредности истицали златарски производи, старе рукописне и штампане књиге, предмети резбарени у дрвету, рожини и седефу, дрворезне и сликане иконе и друго.Најстарији предмети у власништву Музеја датирају из ИВ века п.н.е. и припадају нумизматичкој збирци (новац Старе Грчке) у Одсеку за метал и накит, док збирке у Одсеку за савремену примењену уметност садрже и најсавременију уметничку продукцију. У целини, музејске збирке прате развој примењене уметности у распону од 2400 година. Музеј поседује око 37.000 предмета примењене уметности, међу којима се налазе и дела изузетног уметничког и културног значаја.

Музеј има веома живу изложбену активност, као и сопствену издавачку делатност. Традиционалне музејске манифестације су Салон архитектуре, Дечји салон примењене уметности, Салон савремене примењене уметности и Тријенале керамике. Сваког шестог новембра, на дан оснивања Музеја, приређује се студијска изложба, која приказује до тада неистражено подручје примењене уметности код Срба.

Музеј има надлежност на целој територији Републике Србије за предмете примењене уметности.

О ЗГРАДИ

Од свог оснивања 1950. године, Музеј примењене уметности налази се у самом срцу Београда, у згради на Топличином венцу, у улици Вука Караџића број 18. Зграду су подигли од 1927. до 1929. године реномирани архитекти Стеван Белић (пројекат), Никола Краснов (фасада) и Нерегар (унутрашња декорација). Саграђена је као двоспратна палата у академском стилу, има репрезентативни улаз и пространо мермерно степениште са оградом од кованог гвожђа. Првобитно је била намењена за издавање, а њен власник је био адвокат др Јаков Челебоновић. У згради су се налазиле Амбасада Шпаније, адвокатске канцеларије, као и престижни модни салони. Иако су временом вршене различите адаптације, сачувала је дух времена у коме је подигнута.

НАГРАДЕ МПУ

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

ТИМ

ИНФО

Музеј примењене уметности, info@mpu.rs

ВД ДИРЕКТОР МУЗЕЈА

Милош Илић, графички дизајнер,  milos.ilic@mpu.rs

ОДЕЉЕЊЕ УМЕТНИЧКИХ ЗБИРКИ

Драгиња Маскарели, виши кустос, Збирка текстила и костима, начелник Одељења, draginja.maskareli@mpu.rs
Мила Гајић, виши кустос, Збирка метала и накита, mila.gajic@mpu.rs
мр Јелена Пераћ, музејски саветник, Збирка фотографије, примењене графике и уметничке опреме књиге, jelena.perac@mpu.rs
Биљана Црвенковић, виши кустос, Збирка керамике, стакла и порцелана, biljana.crvenkovic@mpu.rs
мр Бојана Поповић, музејски саветник, Збирка савремене примењене уметности и дизајна, bojana.popovic@mpu.rs
Јелена Поповић, виши кустос, Збирка савремене примењене уметности и дизајна, jelena.popovic@mpu.rs
Слободан Јовановић, виши кустос, Збирка савремене примењене уметности и дизајна, slobodan.jovanovic@mpu.rs
мр Љиљана Милетић Абрамовић, музејски саветник, Збирка архитектуре, урбанизма и архитектонског дизајна, ljma@mpu.rs

ОДЕЉЕЊЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ ПОСЛОВА

Милан Андрић, виши конзерватор за дрво, Одсек за конзервацију и рестаурацију, начелник Одељења, milan.andric@mpu.rs
мр Милица Цукић
, музејски саветник, Одсек за образовање и комуникације, milica.cukic@mpu.rs
Дејан Сандић, виши кустос, Одсек за централну документацију, dejan.sandic@mpu.rs
Миољуб Кушић, кустос, Одсек за централну документацију, mioljub.kusic@mpu.rs
Срђан Ракоњац, документалиста, Одсек за централну документацију, srdjan.rakonjac@mpu.rs
Марија Лабудовић Пантелић, конзерватор за текстил, Одсек за конзервацију и рестаурацију, marija.labudovic@mpu.rs
мр Андријана Ристић, библиотекар саветник, Одсек за библиотеку, andrijana.ristic@mpu.rs
Леа Зеи, виши водич, lea.zei@mpu.rs
Дејан Николић, информатичар, dejan.nikolic@mpu.rs

СЕКРЕТАРИЈАТ

Слађана Томић, секретар, sladjana.tomic@mpu.rs
Ивана Дрчелић, финансијска служба, ivana.drcelic@mpu.rs