53. дечји октобарски салон
„Бајке - било једном...“

МПУ и историјат Салона


ФИГУРА БИКА
ФНРЈ, Србија, 1959. година

Идеја Музеја примењене уметности о организовању изложбе дечјих радова из области примењене уметности прихваћена је на Саветовању одржаном 5. јуна 1964. године, на коме су учествовали наставници основних школа који предају ликовно васпитање и историју, на тему могућности сарадње музеја и школа. Изложба се датумом везује за дан ослобођења Београда, 20. октобра и добија назив Дечји октобарски салон примењене уметности.


ЗА ЧИКА ЈОВУ
СФРЈ, Србија, 1983. година

Дечји октобарски салон требало је да афирмише резултате новоустановљених облика наставе и омогући продор савремених искустава и њихово прихватање и проверавањe у школској пракси. Други мотив за оснивање Салона био је привлачење младе публике, која би стасавала у озбиљну музејску публику.

Тако је Дечји октобарски салон примењене уметности постао традиционална манифестација музеја, која негује дечју примењену уметност и која утиче на бројне генерације деце, већ више од четири деценије, како би преко изложби и креативних програма остварила жив сусрет са уметношћу.

Према речима Ангелине Фолгић Корјак која води Дечји октобарски салон, од 1995. године повећао се број учесника, а изложба је добила на квалитету, презентације и графичкој опреми каталога.