. : ORGANIZACIONA STRUKTURA : .

Muzej primenjene umetnosti sve poslove i zadatke obavlja u okviru dva odeljenja:

Umetničko odeljenje
Odeljenje zajedničkih službi

Umetničko odeljenje čine:

  1. Odseci sa zbirkama
  2. Specijalizovani odseci

ODSECI SA ZBIRKAMA:

Odsek za metal i nakit
Odsek za tekstil i kostim
Odsek za stilski nameštaj
Odsek za fotografiju i primenjenu grafiku
Odsek za keramiku, porcelan i staklo
Odsek za savremenu primenjenu umetnost
Odsek za arhitekturu, urbanizam i arhitektonski dizajn

SPECIJALIZOVANI ODSECI:

Odsek centralne dokumentacije >>>
Odsek za konzervaciju (drvo, tekstil) >>>
Odsek za edukaciju >>>
Odsek za komunikacije >>>
Biblioteka >>>

Odeljenje zajedničkih službi čine:

Pravna služba
Finansijska služba
Tehnička služba