< < < NAZAD
// 1974 40 godina od osnivanja Salona arhitekture 2014 //
36. SALON ARHITEKTURE
26. mart - 18. maj 2014.

Svečano otvaranje i dodela nagrada: sreda, 26. mart 2014. u 19h, MPU

Kustos Salona i urednik kataloga: mr Ljiljana Miletić Abramović, kustos Odseka za arhitekturu i v.d. direktora MPU

Organizator: Мuzej primenjene umetnosti, Beograd

EDUKATIVNE RADIONICE

Sreda 16. april 2014. u 14 časova

/ galerija Žad, MPU / Dužina trajanja aktivnosti: 60 minuta

Edukativno teorijska radionica:

Prezentacija projekta MODEL ZA SAVAMALU

Savamala je zapuštena gradska oblast koja je u procesu svakodnevne transformacije, bez jasno formulisane budućnosti i plana koji se primenjuje u praksi. Upravo zbog toga ona je postala idealna platforma za različite interesne grupe i alternativne pristupe planiranju i izgradnji.

Projekat Model za Savamalu ne nudi idejno rešenje već ima za cilj da područje napravi transparentnim i putem fizičkog 3D modela, prikaže informacije vezane za istorijske, sociološke, ekonomske i političke činjenice.

Istraživanje je bilo bazirano na prikupljanju informacija sa terena i iz relevantnih institucija Realizacijom modela projekat zapravo počinje. On ima za cilj da stimuliše debatu, usresredi javnost i okupi oko sebe lokalno stanovništvo, posetioce, arhitekte, planere, političare i investitore, kako bi se na bazi jasno izloženih podataka diskutovalo o budućem razvitku oblasti Savamala.

Posredstvom Odseka za edukaciju MPU članovi tima Model za Savamalu na čelu sa arhitektom Majom Popović Vračar, održaće učenicima oglednog razreda Arhitektonske škole u Beogradu edukativno teorijsku radionicu na kojoj će nastojati da prezentuju svoje istraživanje i ukažu na važnost:

  • - istorijskog nasleđa
  • - multidisciplinarnog pristupa planiranju
  • - konteksta i okruženja
  • - participacije lokalnog stanovništva
  • - umreženosti i komunikacije (od nadležnih institucija do lokalnog stanovništva)
  • - uzimanja u obzir svih relevantnih faktora i aktera kada se planira jedna oblast u gradu
Fotografije sa radionice


Kontakt:
Jelena Knežević
011 / 26 26 494 lok.155
064 / 18 48 212
jelena.knezevic@mpu.rs