DEČJI OKTOBARSKI SALON

Dečji oktobarski salon, osnovan 1964. godine, je tradicionalna i ujedno najstarija  stalna muzejska manifestacija. Malo je institucija, a posebno manifestacija koje su postigle  ovakvu postojanost, ali i kvalitet u svom radu. Od samog svog osnivanja, DOS ima jedinstven cilj, razvoj dečjeg stvaralaštva u oblasti likovne i primenjene umetnosti, ali i formiranje buduće muzejske publike.

Svake godine Muzej raspisuje Konkurs na kome, prema propozicijama, mogu učestvovati deca uzrasta od 4 do 14 godina sa radovima na temu zadatu od strane muzejskog kustosa. Radovi prikazani na izložbama predstavljaju izbor iz velike produkcije, prolaze kroz nekoliko faza selekcije i rezultiraju završnom izložbom radova. Tokom čitavog procesa odvija se kvalitetna saradnja kustosa izložbe  sa likovnim pedagozima institucija koje učestvuju.

Muzej izdaje katalog na srpskom i engleskom jeziku koji reprodukuje radove učesnika i sadrži tekstove stručnjaka. Svaki učesnik ima pravo na svoj besplatan primerak.

Manifestacija Dečji oktobarski salon sastoji se od izložbe i pratećeg radioničkog i edukativnog programa. Izložba je selektirana i na njoj se dodeljuju nagrade kako deci, tako i pedagozima. Udruženje likovnih i primenjenih umetnika i dizajnera Srbije (ULUPUDS), posebno dodeljuje  dve nagrade:  za najuspeliji dečji rad u oblasti primenjene umetnosti i za pedagoga koji je na najkreativniji način približio primenjenu umetnost deci.

Direktni korisnici manifestacije Dečji oktobarski salon su učenici i njihovi nastavnici osnovnih škola u Srbiji, kao i deca i njihovi vaspitači predškolskih ustanova. Pored samih učesnika, Salonu gravitiraju i deca ostalih škola i vrtića; tu su  roditelji, kao i ostali članovi šire porodice, prijatelji, pedagozi školskih i predškolskih ustanova, kolege edukatori iz drugih muzeja, saradnici ustanova dece sa posebnim potrebama, predstavnici nevladinih organizacija, predstavnici medija i naročito specijalizovanih programa posvećenih deci itd.

Dečji oktobarski salon svake godine poseti između 1000 i 2000 dece, od kojih par stotina učestvuje u radioničkim programima.

Za sva dodatna obaveštenja u vezi DOS-a, na raspolaganju vam stoje mr Milica Cukić, muzejska savetnica i Lea Zei, likovni pedagog.

decjisalon@mpu.rs

telefoni: 011/2626494, 011/2626841

IZBOR RADOVA

Figura bika

FNRJ, Srbija, Beograd, 1959. godina

Figura majke sa detetom

SFRJ, Srbija, Beograd, 1963. godina

Dekorativni pano, helikopter

SFRJ, Srbija, Beograd, 1976. godina

Za čika Jovu

SFRJ, Srbija, Beograd, 1983. godina

Tata se brije

SRJ, Beograd, 1988. godina

59. DEČJI OKTOBARSKI SALON

58. DEČJI OKTOBARSKI SALON