56. Дечји октобарски салон - Позив ликовном педагогу

56. Дечји октобарски салон - Позив ликовном педагогу

„Игра, игра, игрица...“

18. фебруар - 30. јун 2021.

КОНКУРС

56. Дечји октобарски салон Музеја примењене уметности

Игра, игра, игрица…

 

Позив ликовном педагогу

Игра, игра, игрица… слоган је под којим ће бити одржан 56. Дечји октобарски салон Музеја примењене уметности у октобру месецу 2021. године.

Савремена наука игру дефинише као елементарну потребу детета и она се у психологији сматра изузетно важном за напредак сваког дечака и девојчице, јер је повезана са физичким, интелектуалним, емоционалним и развојем личних особина детета. Игра, поред тога, представља изузетно васпитно и терапеутско средство.

Кроз игру, деца усавршавају различите способности и стичу радне навике. Победе у играма припремају децу за касније успехе у школи и животу, али их и порази уче да лакше прихватају понеко разочарење у будућности. Такође, уче се поштовању правила, односу према правди и неправди, основним моралним начелима доброг и лошег, шта је поштено, а шта није.

Од пиљака или чигре наших бака и прабака, преко жмурки, школица, кликера, „труле кобиле“ или ластиша којима су се забављали наши родитељи, до разних спортских игара и свеприсутне видео продукције данашњег времена, игра је била и остала у средишту пажње сваког детета.

Ако желимо, као родитељи и педагози, да наша деца буду емоционално стабилне, друштвене и креативне личности, подстицаћемо код њих здрав однос према играма. Управо зато, предлог Музеја примењене уметности за тему 56. Дечјег октобарског салона је – ИГРА.

 

Ко може учествовати на конкурсу

На конкурс могу да се пријаве деца узраста од 4 до 14 година (предшколске установе, школе, дечји ликовни атељеи, дечји културни центри и сличне дечје установе и асоцијације).

 

Пропозиције

Учесници могу да конкуришу са радовима у наведеним техникама примењене и ликовне  уметности:

 • Пластично обликовање (глина, глинамол, пластелин, гипс, дрво, метал, керамика, жица, лим, каширани папир /папир- маше, дидактички необликован материjал / кутије, асамблаж)
 • Сликарске технике (акварел, гваш, темпера, акрилне боје, пастел, колаж, комбиноване технике на папиру)
 • Цртачке технике (оловка, креда, угљен, туш)
 • Графичке технике (дрворез, линорез, картон-тисак, литографија, монотипија)
 • Сценографије, костими, текстил, батик, таписерије и витражи

Радови не смеју бити опремљени, нити урамљени.

Установе и асоцијације могу да пошаљу до 10 радова у различитим ликовним техникама; највише два рада у истој техници од једног учесника и један рад када је реч о сценографији (Молимо педагоге за  пажњу у одабиру радова).

Радови који не испуњавају пропозиције неће бити узети у селекцију!

 

Награде

Најуспелијим остварењима учесника Музеј ће доделити дипломе и награде, и то: три прве, три друге, три треће, три похвалне награде и награде наставницима који су остварили видљиве резултате у области неговања примењене уметности у настави ликовне културе. Осим музејских награда и диплома биће додељена и диплома УЛУПУДС – а.

Према пропозицијама изложбе, награђени радови постају својина Музеја примењене уметности, чувају се у колекцији дечје уметности Музеја и могу се повремено излагати и публиковати.

 

Када и како конкурисати

Радове ћемо примати од 22. до 30. јуна 2021. године. Одбијени радови се неће враћати поштом, али се могу подићи по обављеној селекцији. Музеј није у могућности да чува одбијене радове.

 

На полеђини сваког рада треба попунити следеће податке:

 • Име, презиме и узраст учесника
 • Назив рада и техника
 • Назив школе и место
 • Име и презиме наставника
 • Контакт телефон наставника
 • Контакт e-mail наставника

Уколико се рад потписује, потпис аутора мора бити на полеђини рада. Попуњен формулар треба одштампати  (не писати руком) и залепити на рад. Уколико рад не буде имао читљиву легенду, неће бити представљен на изложби и репродукован у каталогу.

Молимо наставнике да не врше додатне интервенције на завршеним радовима.

 

Контакт

За све договоре и обавештења на располагању вам стоје Леа Зеи, ликовни педагог и Милица Цукић, музејска саветница.

E-mail: decjisalon@mpu.rs; Телефон: 011 / 2626-494; 011 / 2626-841;

 

Формулар за пријаву и Позив ликовном педагогу у pdf формату

ФОРМУЛАР ЗА ПРИЈАВУ

ПОЗИВ ЛИКОВНОМ ПЕДАГОГУ