56. Dečji oktobarski salon - Poziv likovnom pedagogu

56. Dečji oktobarski salon - Poziv likovnom pedagogu

„Igra, igra, igrica...“

18. februar - 30. jun 2021.

KONKURS

56. Dečji oktobarski salon Muzeja primenjene umetnosti

Igra, igra, igrica…

 

Poziv likovnom pedagogu

Igra, igra, igrica… slogan je pod kojim će biti održan 56. Dečji oktobarski salon Muzeja primenjene umetnosti u oktobru mesecu 2021. godine.

Savremena nauka igru definiše kao elementarnu potrebu deteta i ona se u psihologiji smatra izuzetno važnom za napredak svakog dečaka i devojčice, jer je povezana sa fizičkim, intelektualnim, emocionalnim i razvojem ličnih osobina deteta. Igra, pored toga, predstavlja izuzetno vaspitno i terapeutsko sredstvo.

Kroz igru, deca usavršavaju različite sposobnosti i stiču radne navike. Pobede u igrama pripremaju decu za kasnije uspehe u školi i životu, ali ih i porazi uče da lakše prihvataju poneko razočarenje u budućnosti. Takođe, uče se poštovanju pravila, odnosu prema pravdi i nepravdi, osnovnim moralnim načelima dobrog i lošeg, šta je pošteno, a šta nije.

Od piljaka ili čigre naših baka i prabaka, preko žmurki, školica, klikera, „trule kobile“ ili lastiša kojima su se zabavljali naši roditelji, do raznih sportskih igara i sveprisutne video produkcije današnjeg vremena, igra je bila i ostala u središtu pažnje svakog deteta.

Ako želimo, kao roditelji i pedagozi, da naša deca budu emocionalno stabilne, društvene i kreativne ličnosti, podsticaćemo kod njih zdrav odnos prema igrama. Upravo zato, predlog Muzeja primenjene umetnosti za temu 56. Dečjeg oktobarskog salona je – IGRA.

 

Ko može učestvovati na konkursu

Na konkurs mogu da se prijave deca uzrasta od 4 do 14 godina (predškolske ustanove, škole, dečji likovni ateljei, dečji kulturni centri i slične dečje ustanove i asocijacije).

 

Propozicije

Učesnici mogu da konkurišu sa radovima u navedenim tehnikama primenjene i likovne  umetnosti:

 • Plastično oblikovanje (glina, glinamol, plastelin, gips, drvo, metal, keramika, žica, lim, kaširani papir /papir- maše, didaktički neoblikovan materijal / kutije, asamblaž)
 • Slikarske tehnike (akvarel, gvaš, tempera, akrilne boje, pastel, kolaž, kombinovane tehnike na papiru)
 • Crtačke tehnike (olovka, kreda, ugljen, tuš)
 • Grafičke tehnike (drvorez, linorez, karton-tisak, litografija, monotipija)
 • Scenografije, kostimi, tekstil, batik, tapiserije i vitraži

Radovi ne smeju biti opremljeni, niti uramljeni.

Ustanove i asocijacije mogu da pošalju do 10 radova u različitim likovnim tehnikama; najviše dva rada u istoj tehnici od jednog učesnika i jedan rad kada je reč o scenografiji (Molimo pedagoge za  pažnju u odabiru radova).

Radovi koji ne ispunjavaju propozicije neće biti uzeti u selekciju!

 

Nagrade

Najuspelijim ostvarenjima učesnika Muzej će dodeliti diplome i nagrade, i to: tri prve, tri druge, tri treće, tri pohvalne nagrade i nagrade nastavnicima koji su ostvarili vidljive rezultate u oblasti negovanja primenjene umetnosti u nastavi likovne kulture. Osim muzejskih nagrada i diploma biće dodeljena i diploma ULUPUDS – a.

Prema propozicijama izložbe, nagrađeni radovi postaju svojina Muzeja primenjene umetnosti, čuvaju se u kolekciji dečje umetnosti Muzeja i mogu se povremeno izlagati i publikovati.

 

Kada i kako konkurisati

Radove ćemo primati od 22. do 30. juna 2021. godine. Odbijeni radovi se neće vraćati poštom, ali se mogu podići po obavljenoj selekciji. Muzej nije u mogućnosti da čuva odbijene radove.

 

Na poleđini svakog rada treba popuniti sledeće podatke:

 • Ime, prezime i uzrast učesnika
 • Naziv rada i tehnika
 • Naziv škole i mesto
 • Ime i prezime nastavnika
 • Kontakt telefon nastavnika
 • Kontakt e-mail nastavnika

Ukoliko se rad potpisuje, potpis autora mora biti na poleđini rada. Popunjen formular treba odštampati  (ne pisati rukom) i zalepiti na rad. Ukoliko rad ne bude imao čitljivu legendu, neće biti predstavljen na izložbi i reprodukovan u katalogu.

Molimo nastavnike da ne vrše dodatne intervencije na završenim radovima.

 

Kontakt

Za sve dogovore i obaveštenja na raspolaganju vam stoje Lea Zei, likovni pedagog i Milica Cukić, muzejska savetnica.

E-mail: decjisalon@mpu.rs; Telefon: 011 / 2626-494; 011 / 2626-841;

 

Formular za prijavu i Poziv likovnom pedagogu u pdf formatu

FORMULAR ZA PRIJAVU

POZIV LIKOVNOM PEDAGOGU