IZLOŽBA SAVREMENOG MAĐARSKOG STAKLA: GLASS ART NOW

IZLOŽBA SAVREMENOG MAĐARSKOG STAKLA: GLASS ART NOW

25. novembar - 09. decembar 2022.

IZLOŽBA SAVREMENOG MAĐARSKOG STAKLA: GLASS ART NOW

U okviru saradnje Muzeja primenjene umetnosti (MPU) sa fondacijom Bohuš-Lugoši (Bohus-Lugossy Foundation) iz Mađarske i Mađarskim kulturnim centrom iz Beograda, tokom novembra 2022. realizovana Izložba savremenog mađarskog stakla Glass Art Now. Obeležavajući Međunarodnu godinu stakla, proglašenu posebnom rezolucijom Ujedinjenih nacija, MPU je pokrenuo niz različitih programa koji stavljaju u fokus staklo i različite aspekte stakla. Ova međunarodna saradnja deo je i šireg projekta koji Muzej u saradnji sa NK ICOM Srbija i Muzejom nauke i tehnike iz Beograda učestvuje u globalnom projektu International Year of Glass 2022.

VIŠE O IZLOŽBI GLASS ART NOW