JAVNI POZIV ZA VOLONTERE u okviru 44. Salona arhitekture

JAVNI POZIV ZA VOLONTERE u okviru 44. Salona arhitekture

08 - 18. februar 2022.

JAVNI POZIV ZA VOLONTERE

U okviru 44. Salona arhitekture

 

Muzej primenjene umetnosti raspisuje javni poziv za volontere u okviru tradicionalne manifestacije Salona arhitekrure u organizaciji Muzeja primenjene umetnosti u Beogradu. 44-ti Salon arhitekture teži sveobuhvatnijem priistupu posmatranja i predstavljanja kretanja u arhitektonskom i urbanističkom oblikovanju različitih prostora. Fokus je na saradnji, kako javnog i civilnog sektora, zatim  međusektorskog, tako i na međugeneracijskoj i međunarodnoj.

Tematski određen nazivom „Zaokret“ podstiče spoj tradicije i novog, pa su pored postojećih kategorija uvedene i nove kategorije posvećene Zaštiti i Virtuelnoj arhitekturi. Zadržavajući salonski pristup i ustanovljene principe, a uvodeći nove tendencije u kriterijume sagledavanja tokova u arhitektonskom oblikovanju, sama organizacija postavke donosi nov odnos prema izlaganju, odnosno predstavljanju.

44. Salon arhitekture organizuje se u saradnji Muzeja primenjene umetnosti (MPU), kao organizatora i Ženskog arhitektonskog društva (ŽAD) i Studnstkog udruženja PRE SALONA. Aktivan pristup organizaciji podstaknut je i Anketom u realizaciji ŽAD -a, čiji će odgovri ući u tematski pristup i kriterijume odabira radova. Takođe, na inicijativu ŽAD-a uvodi se nagrada posvećena jednoj istaknutoj ženi u polju arhitektonskog i urbanističkog oblikovanja, Jelisaveti Načić.

Muzej primenjene umetnsoti već dugo vremena neguje aktivan odnos prema volontiranju studenata iz struke. Fokusirajući se na važnosti sticanja prakse u kustoskoj delatnosti, Muzej poziva volontere da aktivno učestvuju u organizaciji i realizaciji 44. Salona arhitekture. Svesni važnosti udruženog delovanja teorijskog i praktičnog prilikom obrazovanja studenata, kao i uključivanja u savremene kustoske prakse, pozivamo vas da budete deo kreiranja važnih tačaka umetničkih i kulturnih kretanja današnjice.

Prijavljivanje se vrši elektronskim putem slanjem osnovnih podataka: ime i prezime, obrazovna institucija, studijska godina, kao i kratkim propratnim tekstom o viziji volontiranja. Ova forma pisma će biti sastavni deo kriterijuma u razmatranju prijava.

 

e-mail adresa za slanje prijava: volunteer@mpu.rs

e-mail adrese za pitanja:
ivan.markovic@mpu.rs – kustos
mioljub.kusic@mpu.rs – kustos
biljana.jotic@mpu.rs – v.d. direktora

 

Broj volontera je ograničen, a javni poziv je otvoren do 18. februara 2022. godine.

 

Tekst konkursa možete preuzeti i u PDF formatu na linku ispod:

JAVNI POZIV za volontere u okviru 44. Salona arhitekture