Конкурс за радна места у Музеју примењене уметности

Конкурс за радна места у Музеју примењене уметности

25. јун 2021.

Конкурси за радна места у Музеју примењене уметности, Београд

На основу члана 51. и 52. Закона о запосленима у јавним службама, члана 37. Статута Музеја примењене уметности в.д. директора доноси

Одлуку

о расписивању конкурса за следећа радна места у Музеју примењене уметности у Београду, ул. Вука Караџића бр. 18.

  1. Шеф рачуноводствене службе, у оквиру Службе за финансијско-књиговодствене послове
  2. Секретар, у оквиру Службе за опште, правне и помоћно-техничке послове

Комплетан текст конкурса можете преузети у PDF формату:

Конкурс за радна места у Музеју примењене уметности у Београду