Konkurs za radna mesta u Muzeju primenjene umetnosti

Konkurs za radna mesta u Muzeju primenjene umetnosti

25. jun 2021.

Konkursi za radna mesta u Muzeju primenjene umetnosti, Beograd

Na osnovu člana 51. i 52. Zakona o zaposlenima u javnim službama, člana 37. Statuta Muzeja primenjene umetnosti v.d. direktora donosi

Odluku

o raspisivanju konkursa za sledeća radna mesta u Muzeju primenjene umetnosti u Beogradu, ul. Vuka Karadžića br. 18.

  1. Šef računovodstvene službe, u okviru Službe za finansijsko-knjigovodstvene poslove
  2. Sekretar, u okviru Službe za opšte, pravne i pomoćno-tehničke poslove

Kompletan tekst konkursa možete preuzeti u PDF formatu:

Konkurs za radna mesta u Muzeju primenjene umetnosti u Beogradu