PREDSTAVLJANJE SRBIJE NA BIJENALU DIZAJNA U LONDONU 2023. GODINE (LONDON DESIGN BIENNALE)

PREDSTAVLJANJE SRBIJE NA BIJENALU DIZAJNA U LONDONU 2023. GODINE (LONDON DESIGN BIENNALE)


134 / SVETA GEOMETRIJA

01 - 25. jun 2023.

KATALOG IZLOŽBE

Ovde možete preuzeti KATALOG IZLOŽBE u pdf formatu:

LONDON DESIGN BIENNALE 2023 – 134 / SVETA GEOMETRIJA, SACRED GEOMETRY

PREDSTAVLJANJE SRBIJE NA BIJENALU DIZAJNA U LONDONU 2023. GODINE (LONDON DESIGN BIENNALE)

1 – 25. jun 2023.

134 / SVETA GEOMETRIJA

Ovaj paviljon razmatra etimologiju koncepta dizajna. Kako definisati dizajn, a ne stvarati ograničenja? Ovaj umetnički eksperiment inspirisan je tačkom u kojoj se teološki i tehnološki dizajn susreću, u smislu fundamentalnog dizajna.

Srednjovekovna ornamentika je bila jedan od najrazumljivijih jezika za svet i razvijala se kao dizajnerski aparat. Paviljon Republike Srbije istražuje kako da bolje razumemo odnos umetnosti, nauke, tehnologije i teologije.

Od kosmologije do veštačke inteligencije, koje metode nam mogu omogućiti da razumemo odnos između ljudi i sveta u kome živimo?

Umetnički eksperiment počinje predmetom koji je inspirisan srpskim ornamentima srednjeg veka. Ovo će biti centralna tačka u kojoj će se rotirati tehnologije poput svetlosti i AI (Artificial inteligence / Veštačka inteligencija) video-mape – procena odnosa između čovečanstva i mašina.

Kredit:

Autor: Dr Dušan Jovović

Komesar i kustos: MA Biljana Jotić, istoričarka umetnosti i kustoskinja, direktorka MPU

Koncept i dizajn: Dr Dušan Jovović; MA Biljana Jotić, istoričarka umetnosti i kustoskinja, direktorka MPU

Realizacija: Muzej primenjene umetnosti (MPU), Beograd, Srbija, u ime Ministarstva kulture Republike Srbije

FOTOGRAFIJE PROJEKTA

TEKSTOVI U PDF FORMATU

PRESS KIT

Ovde možete preuzeti PRESS KIT u zip formatu:

LONDON DESIGN BIENNALE 2023 – PRESS KIT.zip

ZA MEDIJE

Ovde možete preuzeti MATERIJAL ZA OBJAVE, NAJAVE I MEDIJE u zip formatu:

londondesign_ldb-eureka-23-assets-for-exhibitors_2023-05-24_1306.zip