ФОТОГРАФИЈА, ПРИМЕЊЕНА ГРАФИКА И УМЕТНИЧКА ОПРЕМА КЊИГЕ

Збирка фотографије, примењене графике и уметничке опреме књиге садржи око 7.000 предмета насталих у периоду од XIV до тридесетих година XX века. Основни фонд збирке чине радови изведени различитим техникама на папиру, а кључне колекције – рукописне и штампане књиге, фотографије и разгледница –су систематски формиране тако да пружају слику развоја масових медија и репродуктивних уметничких техника у Србији. Збирка обухвата и колекције фото албума и фото опреме, прибора за уметничку обраду књиге, графике, портретне минијатуре, цртежа и икона. Као артефакти од изузетне културне и уметничке вредности издвајају се рукопис Београдски грбовник II и икона Св. Димитрије, а као уметнички значајне целине колекција оријенталних рукописа, колекција фотографија Милана Јовановића и надреалистичке фотографије, и колекција нацрта за употребне предмете које је извео Анастас Јовановић, један од пионира српске примењене уметности и дизајна.

Кустос збирке: мр Јелена Пераћ, музејска саветница

Икона Св. Димитрије

Хиландар?, крај XIV – почетак XV века
МПУ инв. бр. 1351

Београдски грбовник II

Почетак XVII века, (један од најстаријих преписа изгубљеног зборника грбова рађеног око 1590. године за адмирала Петра Гргурића Охмучевића, који представља почетак тзв. илирске хералдике)
МПУ инв. бр. 9869

Куран

Преписао Мехмед б. Хасан Соргуџизаде (Muhammad b. Hasan Surgugizada), Османско царство, Сарајево, 1067/1657.
МПУ инв. бр. 1832

Стематографија, изображеније оружиј илирических

Христофор Џефаровић, Томас Месмер (Thomas Messmer), Хабзбуршка монархија, Беч, 1741.
МПУ инв. бр. 16177

Нацрт за самовар

Анастас Јовановић, Аустријско царство, Беч, 1846–1858.
МПУ инв. бр. 6439

Дагеротипија

Око 1850.
МПУ инв. бр. 22273

Албум за фотографије породице Анастаса Јовановића

Аустроугарска монархија, Беч?. око 1880.
МПУ инв. бр. 10106

Разгледница

Издање књижаре Велимира Валожића, цртеж: Владислав Тителбах, Краљевина Србија, Београд, 1898.
МПУ инв. бр. 23467

Ана Лозанић

Милан Јовановић, Краљевина Србија, Београд, 1903–1904.
МПУ инв. бр. 10919

Задржано бекство надстварности

Никола Вучо, Краљевина Југославија, Београд, 1929, (фотографија објављена на насловној страни алманаха Немогуће)
МПУ инв. бр. 20212