GALERIJA „MLADI“

Muzej primenjene umetnosti, u atraktivnom prostoru galerije „Mladi“, nudi mogućnost organizovanja različitih promotivnih aktivnosti, predavanja, konferencija, tribina, sastanaka, kamernih izložbi, muzičkih programa, performansa i drugo.

Kontakt: Odsek za odnose s javnošću tel: 011 / 3285 – 019

Galerija „Mladi“ je galerijski prostor u muzejskom suterenu i zauzima površinu 100m2. Ovde se održavaju mini izložbe, predavanja, promocije, povremeno i manji koncerti. Pored navedenog, galerija je otvorena za mlade stvaraoce, kao što su studenti Više škole likovnih i primenjenih umetnosti (Beograd), učenici Škole za dizajn (Beograd), studenti završnih godina Fakulteta primenjenih umetnosti (Beograd).  U galeriji se održavaju brojne magistarske i doktorske izložbe mladih autora. Ostvarena je dugogodišnja saradnja sa Tehničkom  školom Drvoart na njihovom jedinstvenom međunarodnom programu „Dizajn igralište“. Takođe,  na projektu  PreSalona svake godine učestvuju studenti četiri srodna fakulteta arhitekture i dizajna (Fakultet primenjenih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu, Arhitektonski fakultet, Univerzitet u Beogradu; Građevinsko-arhitektonski fakultet, Univerzitet u Nišu; Fakultet tehničkih nauka – Departman za arhitekturu i urbanizam, Univerzitet u Novom Sadu).

Glavni cilj aktivnosti  galerije „Mladi“ je promovisanje mladih umetnika i studenata, kroz projekte saradnje, umrežavanja i razmene iskustava, realizovan kroz izložbe i različite radionice,

Galerija „Mladi“

Muzej primenjene umetnosti

Galerija „Mladi“

Muzej primenjene umetnosti

Galerija „Mladi“

Muzej primenjene umetnosti

Galerija „Mladi“

Muzej primenjene umetnosti

Galerija „Mladi“

Muzej primenjene umetnosti

Galerija „Mladi“

Muzej primenjene umetnosti

Galerija „Mladi“

Muzej primenjene umetnosti

Galerija „Mladi“

Muzej primenjene umetnosti

PLANOVI GALERIJE

GALERIJA MLADI – SUTEREN u zip formatu:

GALERIJA MLADI – suteren.zip