Главна музејска галерија

Музеј примењене уметности  налази се у улици Вука Караџића, у самом срцу Београда, недалеко од Кнез Михаилове, главне трговачке улице у граду и пешачке зоне која води ка најзначајнијем туристичком споменику Београда, средњовековној тврђави Калемегдан.

Музеј примењене уметности има динамичан изложбени програм који се одвија на четири архитектонска нивоа (сутерен, приземље, први спрат и други спрат) Музеја, у четири независна гелеријска простора.

Контакт: Одсек за односе с јавношћу тел: 011 / 3285 – 019

Главна музејска галерија налази се у приземљу музеја и састоји се од две посебне целине А и Б, површине 300м.2и висине 3,90цм. Ова галерија је једини наменски адаптиран излагачки простор у Музеју. Велике прозорске површине  окренуте су ка улици Вука Караџића и парку на Топличином венцу. После најновије реконстукције, читав овај део града претворен је у пешачку зону, чиме Музеј, први пут од свог оснивања, (1950), добија могућност изласка у екстеријер. Различити догађаји који организује Музеј, посебно отварања изложби, добијају тако на атрактивности и могућностима комуникације са широм публиком.

Главна галерија је у ентеријерском смислу комбинација стакла и мермера, од кога су сачињене подне површине. Читав простор је ентеријерски динамичан јер се састоји од ниша и полуниша, а разбијен је у више нивоа са по неколико степеника, што омогућава да сваки изложбени материјал заузме своје место и испуни највише естетске и функционалне излагачке захтеве.

Иако невелика по површини, главна музејска галерија је пријатан изложбени простор у  коме се одржавају најважније музејске изложбе. Пре свега, то су студијске изложбе које се традиционално отварају на Дан Музеја 6. новембра сваке године. Ове изложбе  представљају материјал из музејских збирки које су обрадили музејски стручњаци. Прате их репрезентативни  двојезични каталози, на српском и енглеском језику, што је постао препознатљив стандард Музеја.

Главна музејска  галерија је простор за представљање најзначајних домаћих аутора, који излажу у оквиру Салона савремене примењене уметности. Салоне бира институција Савета салона МПУ, који се састоји од музејских кустоса Одсека за савремену примењену уметност као и одабраних стручњака ван институције. Такође, овде се једном годишње оджавају и традиционалне музејске манифестације, по конкурсу, Салон архитектуре, најзначајнија смотра домаће архитектонске продукције и Дечји октобарски салон, изложба дечје уметности на тему коју задаје музејски кустос.

Главна музејска галерија

Музеј примењене уметности

Главна музејска галерија

Музеј примењене уметности

Главна музејска галерија

Музеј примењене уметности

Главна музејска галерија

Музеј примењене уметности

Главна музејска галерија

Музеј примењене уметности

Главна музејска галерија

Музеј примењене уметности