INFORMACIJE ZA UMETNIKE O IZLAGANJU U MPU

 SALON SAVREMENE PRIMENJENE UMETNOSTI MPU

Stalni članovi Saveta Salona su direktor i kustosi iz Odseka za savremenu primenjenu umetnost MPU:

  • Biljana Jotić, direktorka Muzeja primenjene umetnosti
  • mr Bojana Popović, muzejska savetnica Muzeja primenjene umetnosti
  • Slobodan Jovanović, viši kustos Muzeja primenjene umetnosti
  • Jelena Popović, viši kustos Muzeja Primenjene umetnosti, predsednica Saveta Salona

Savet Salona savremene primenjene umetnosti u periodu 2021– 2022. godine čine i članovi:

  • Svetlana Jovičić, istoričarka umetnosti, član sekcije za kritiku i teoriju umetnosti ULUPUDS-a
  • Marija Radoš, kustoskinja i saradnica Remont-nezavisne umetničke asocijacije
  • dr Ana Ereš, naučna saradnica na Odeljenju za istoriju umetnosti, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Izbor umetnika za priređivanje Salona savremene primenjene umetnosti tokom 2021. i 2022. godine vršiće se po pozivu od strane Saveta Salona MPU.

Za sve potrebne informacije kontaktirati Jelenu Popović, predsednicu Saveta Salona.

Telefon: 011 / 2626 494
Email: jelena.popovic@mpu.rs

GOSTUJUĆE IZLOŽBE

Takođe, obaveštavamo umetnike da postoji mogućnost priređivanja gostujućih izložbi u muzejskoj galeriji „Mladi“.

Kontakt: Mr Milica Cukić, muzejska savetnica, Odsek za obrazovanje.
Telefon: 011 / 2626 494
e-mail: saradnja@mpu.rs