Kustosi su izabrali (Akvizicije 2011–2015)

Kustosi su izabrali (Akvizicije 2011–2015)

Izložba u okviru manifestacije „Muzeji Srbije deset dana od 10 do 10“

12. maj - 04. jun 2016.

Tokom manifestacije „MUZEJI SRBIJE – 10 dana od 10 do 10“,
od 12. do 21. maja 2016. Muzej će raditi svaki dan od 10 do 22 h.
Ulaz je slobodan.

Svečana dodela zahvalnica darodavcima: utorak, 17. maj 2016. u 18 časova
Kustosi izložbe MPU: Mila Gajić, Draginja Maskareli, Jelena Perać
Konzervatori MPU: Marija Labudović, Milan Andrić
Organizator: Muzej primenjene umetnosti, Beograd

U okviru ovogodišnje manifestacije Muzeji Srbije – 10 dana od 10 do 10, Muzej primenjene umetnosti predstavlja kroz izlagačku delatnost, kao najvidljiviju, i druge muzejske delatnosti: konzervaciju i nabavku – akvizicije umetničkih predmeta. Formiranje kolekcija – prikupljanje, evidentiranje i čuvanje kulturnog blaga, kao i njegovo izlaganje i interpretiranje, predstavlja temeljnu delatnost muzeja i nadležnih kustosa. Muzeji su repozitorijumi ljudskih dostignuća, koja čuvaju za dolazeće generacije, a angažovanost kustosa u tom smislu predstavlja svojevrsno staranje o zajedničkom kulturnom pamćenju kao osnovi zajedničkog identiteta. Tu tradiciju, koju od osnivanja tokom XIX i XX veka neguju muzeji u Srbiji kao deo evropske i svetske kulturne zajednice, nastavljaju i muzeji u XXI veku.

Nadovezujući se na prethodne izložbe muzejskih akvizicija (1970, 1999. i 2010. godine), ovom prilikom predstavljamo izbor artefakata koje je Muzej primenjene umetnosti nabavio putem otkupa i poklona u periodu 2011–2015, iz različitih oblasti primenjene umetnosti i dizajna – nameštaja, keramike, porcelana, dizajna nakita, modnog dizajna i dizajna tekstila, ilustracije i fotografije. Sledstveno pretpostavci da identitet muzeja definišu kolekcije koje poseduje, politika nabavke Muzeja primenjene umetnosti, kao jasno profilisanog umetničkog muzeja specijalizovanog tipa, i u ovom periodu bila je usmerena prvenstveno ka visoko estetizovanim artefaktima istorijske i savremene produkcije nacionalne i evropske provenijencije.

Za Muzej primenjene umetnosti je od 2011. do 2015. godine nabavljeno 894 predmeta, od kojih je 305 iz otkupa, a 589 poklona. Kustosi različitih muzejskih odseka bili su prilikom izbora novih akvizicija prvenstveno fokusirani na predmete koji će svojim stilskim karakteristikama, primenjenim materijalima i načinom izrade upotpuniti postojeće muzejske kolekcije. Zbirku Odseka za drvo i stilski nameštaj obogatilo je zidno ogledalo (1870–1880), kao i dva istoricistička komada nameštaja, vitrina (1876. godina) i komoda (1878. godina), koje nose inicijale domaćeg umetničkog stolara Radovana Pantića, što predstavlja poseban raritet, značajan za buduća istraživanja ove oblasti primenjene umetnosti. Među predmetima koji su u periodu 2011–2015. nabavljeni za zbirku Odseka za metal i nakit, a koji obuhvataju nakit, srebrninu i predmete od plemenitih metala, izdvajaju se dva para zlatnih naušnica (XVIII i sredina XIX veka) i toaletni pribor od srebra (1837). Politika nabavke predmeta Odseka za tekstil i kostim bila je usmerena na odeću i modne detalje, a bogate kolekcije Odseka ovom prilikom predstavljaju tašnica za sitan novac (druga polovina XIX veka), par papuča – terluka (XIX vek) i pojas (početak XX veka), kao i par pirotskih ćilima (oko 1925). Fokus Odseka za fotografiju, primenjenu grafiku i umetničku opremu knjige bio je prvenstveno na srpskoj i evropskoj fotografiji XIX i početka XX veka; bogatstvo i raznovrsnost ovih kolekcija reprezentovani su na izložbi brojnim primercima. U okviru Odseka za keramiku, porcelan i staklo akcenat je stavljen na izučavanje kulture obedovanja i umetnosti stola, pa se u tom smeru kretala i politika nabavke predmeta, koju ilustruju tri servisa – za ručavanje (kraj XIX veka), desert (1890–1895) i kafu (1822–1825).

Politika nabavke Odseka za savremenu primenjenu umetnost, pored navedenih kriterijuma, određena je i propozicijama Salona savremene primenjene umetnosti, prema kojima se dela umetnika koji izlažu u okviru ove manifestacije putem poklona nabavljaju za Muzej. Na taj način, kao i otkupom radova od umetnika, kolekcije savremene primenjene umetnosti obogaćene su ilustracijama i fotografijama Jugoslava Vlahovića, nastalim u periodu 1974–2011. Pored toga, zbirke međuratne epohe, savremenog odevanja i umetnosti tekstila u okviru Odseka za savremenu primenjenu umetnost upotpunjene su putem otkupa i poklona brojnim delima značajnih savremenih i umetnika međuratne epohe. Među njima su za ovu priliku izdvojena tri dela pionira umetničke keramike u Srbiji, vajara Dušana Jovanovića Đukina: ukrasni tanjir Žena sa pticom i vazom sa cvećem (1929–1930), posuda (1941–1944) i figurina Ptice (1941–1944). Kolekcije savremene keramike i dizajna upotpunjene su u periodu 2011–2015. multimedijalnim radovima i keramičkim instalacijama umetnica mlađe generacije, Ljubice Jocić Knežević i Valentine Savić, kao i revolucionarnim delom Nikole Kneževića u istraživanju primene novih tehnologija u industrijskom dizajnu. Značajno mesto u kolekcijama zauzela su i avangardna ikonička ostvarenja Katice Pavelke Vukajlović i Velimira Vukićevića koja su nastala tokom osamdesetih godina XX veka, zatim dela iz opusa Biljane Milenović i Nataše Vasilić, kao i rad Kvapil Lane Rakanović, koji je umetnica poklonila Muzeju nakon izlaganja u okviru Salona savremene primenjene umetnosti.

Odsek za metal i nakit

Naušnice

XVIII vek, MPU inv. br. 24321, otkup, 2014.

Naušnice

Zapadna Evropa, sredina XIX veka, MPU inv. br. 24322, otkup, 2015.

Odsek za drvo i stilski nameštaj

 Odsek za tekstil i kostim

Tašnica za sitan novac

druga polovina XIX veka, MPU inv. br. 24213, otkup, 2015.

Pojas

početak XX veka, MPU inv. br. 24126, otkup, 2014.

Pojas (detalj)

početak XX veka, MPU inv. br. 24126, otkup, 2014.

Papuče – terluci

XIX vek, MPU inv. br. 23913, poklon Mirjane Maskareli iz Beograda, 2011.

Ćilim, draper (par)

Pirot, oko 1925, motiv „vraško koleno“, MPU inv. br. 24212, otkup, 2015.

Odsek za fotografiju i primenjenu grafiku

Žena s ružama

Beograd, 1905–1910, atelje Kenig, MPU inv. br. 24194, otkup, 2014.

Muškarac u kariranom odelu

Beograd, 1905–1910, atelje Kenig, MPU inv. br. 24195, otkup, 2014.

Album za fotografije

1870–1880, MPU inv. br. 24137, otkup, 2014.

Odsek za keramiku, porcelan i staklo

Servis za kafu

1822–1825, Carska fabrika porcelana, pozlatar: Johan Tojfel (Johann Teufel), MPU inv. broj 24129, otkup, 2014.

Servis za desert

Znojmo (Znaim), 1890–1895, Fabrika umetničke keramike Karla Rudolfa Ditmara (Karl Rudolf Ditmar),MPU inv. broj 23930, otkup, 2013.

Odsek za savremenu primenjenu umetnost I

Ukrasni tanjir Žena sa pticom i vazom sa cvećem

Pariz, 1929–1930, Dušan Jovanović Đukin, MPU inv. br. 24324, otkup, 2015.

Figurina Ptice

Beograd, 1941–1944, Dušan Jovanović Đukin, MPU inv. br. 24326, otkup, 2015.

Odsek za savremenu primenjenu umetnost II

 Odsek za savremenu primenjenu umetnost III

Goblen I i II: Priorities and prospects of large imperial strategy

2014, Ljubica Jocić Knežević, MPU inv. br. 24335, otkup, 2014.

Instalacija Powder tractate

2011, Valentina Savić, MPU inv. br. 23852, poklon autorke, 2013.

SOS (Save Our Souls)

1987, Velimir Vukićević, MPU inv. br. 24334, otkup, 2015.

SOS (Save Our Souls)

1987, Velimir Vukićević, MPU inv. br. 24334, otkup, 2015.

SOS (Save Our Souls)

1987, Velimir Vukićević, MPU inv. br. 24334, otkup, 2015.

Keramičko audio pojačalo

2014, Nikola Knežević, MPU inv. br. 24336, otkup, 2014.

Keramičko audio pojačalo

2014, Nikola Knežević, MPU inv. br. 24336, otkup, 2014.

Keramičko audio pojačalo

2014, Nikola Knežević, MPU inv. br. 24336, otkup, 2014.

Keramičko audio pojačalo

2014, Nikola Knežević, MPU inv. br. 24336, otkup, 2014.

Keramičko audio pojačalo

2014, Nikola Knežević, MPU inv. br. 24336, otkup, 2014.