13. TRIJENALE KERAMIKE

13. TRIJENALE KERAMIKE

14. maj - 30. jun 2009.

Retrospektivna izložba odabranih nagrađenih i otkupljenih radova iz kolekcije Muzeja primenjene umetnosti u Beogradu nastalih u periodu od 1974. do 2006. godine 

Autor: Biljana Vukotić, kustos MPU

Retrospektivna izložba savremene umetničke keramike iz bogate kolekcije Muzeja primenjene umetnosti pruža novi susret sa radovima umetnika koji su svojim kreativnim imaginacijama obeležili pojedine periode jugoslovenske i srpske keramike. Kolekcija obuhvata zapažena i nagrađivana ostvarenja umetnika koji su se izdvojili svojim inovativnim estetskim i umetničkim dostignućima – u periodu od 1974. godine do danas.

S jedne strane, kolekcija pokazuje kako se interesovanje umetnika postepeno pomeralo od sitne upotrebne keramike, preko traženja inspiracija u narodnoj keramici, do osvajanja savremenih likovnih izraza. Pored prisustva svih keramičkih tehnika, poslednjih decenija dvadesetog veka sve veća pažnja posvećuje se istraživanjima materijala i forme. U ovom periodu primetno je kombinovanje keramike sa drugim materijalima, zabeležena su prva multimedijalna istraživanja čiji će se rezultati, u obliku složenih ostvarenja, pokazati u radovima mlađe generacije umetnika tokom prvih godina XXI veka.

Na izložbi radova iz kolekcije Muzeja primenjene umetnosti prikazani su radovi umetnika koji pripadaju širokom generacijskom rasponu, različitih estetskih, stilskih ikonografskih i tehničkih opredeljenja. Prikazani su radovi umetnika čije se interesovanje vezuje za keramičku skulpturu, instalaciju, multimedijalna istraživanja. Obuhvaćeni su i radovi umetnika koji su izraz našli u posudnoj keramici i onih kojima je posuda osnovno polazište za stvaranje različitih skulptorskih formi. Predstavljeni su umetnici koji su svojim kreativnim ostvarenjima obeležili pojedine periode jugoslovenske i srpske savremene keramike, ali i oni koji su najčešće zbog nepostojanja tržišta prebrzo napustili ovaj medij. Istorijska distanca omogućuje novo pozicioniranje i sagledavanje estetskih i umetničkih dostignuća u ovoj oblasti savremenog umetničkog stvaralaštva, (iz teksta B.Vukotić u katalogu izložbe).

Branislav Stajević

Vaza u šest varijanti, 1968.

Lajoš Vekonj

Odisej, 1973.

Paula Kasinen-Stajević

Odblesak, 1976.

Pavle Simić

Oblik, 1977.

Vladimir Avramčev

Metamorfoza 15, 1979.

Ljerka Njerš

Posuda sa poklopcem, 1979.

Ljiljana Trajković

Velika posuda, 1980

Karel Plemenitaš

Uhvaćeni prostor, 1982.

Mirjana Isaković

Čajnik, 1985.

Branislav Spasojčević

Bez reči, 1986.

Miloslav Pavelka

Panoi, 1998.

Jasmina Pejčić

Otvaranje, 1998.

Tijana Dujović-Liščević

Kotrljam kroz vrijeme, 1999.

Radenko Adnađ

Urna mojih predaka, 2005.

Srđan Vukajlović

Veliki talas, 2005.

Tijana Šćekić

Dah prirode, 2005/2006.