27. SALON ARHITEKTURE

27. SALON ARHITEKTURE

15. mart - 17. april 2005.

Žiri 27. Salona arhitektute
u sastavu:

Prof. Petar Arsić , d.i.a.
Prof. Darko Marušić , d.i.a.
Mustafa Musić , d.i.a.
Zoran Radojičić , d.i.a.
Prof. Mihailo Timotijević , d.i.a.

dodelio je sledeće nagrade i priznanja:

GRAND PRIX

Dejanu Miljkoviću i Jovanu Mitroviću
za realizovani niz porodičnih kuća u Beogradu

Za nestandardne, visoke kvalitete na planu funkcije, forme i urbanog sklopa koji su koncipirani u kreativnom i inspirativnom dijalogu izvornih ideja moderne i aktuelnih ideja neomoderne, iskazanih jezikom poetskog minimalizma