27. САЛОН АРХИТЕКТУРЕ

27. САЛОН АРХИТЕКТУРЕ

15. март - 17. април 2005.

Жири 27. Салона архитектуре
у саставу:

Проф. Петар Арсић , д.и.а.
Проф. Дарко Марушић , д.и.а.
Мустафа Мусић , д.и.а.
Зоран Радојичић , д.и.а.
Проф. Михаило Тимотијевић , д.и.а.

доделио је следеће награде и признања:

Признање у категорији «Архитектура-реализације»

Благоти Пешићу
за кућу «Пејовић» на планини Повлен код Ваљева

Атрибути аутентичности, хармоније архитектуре и природе, несвакидашњи склоп модерности и традиције, аскетски уобличена топлина дома са погледима који откривају увек другачији кадар околине завредели су по оцени Жирија вредно

Признање у категорији «Архитектура-реализације»

Јовану и Ружици Сарић
за стамбени објекат у Подгорици

Квалитетан, сугестивном сведеношћу неомодерног језика, исказан концепт као и уважавање природног и културолошког контекста поднебља.

Признање у категорији «Архитектура-реализације»

Југославу Јањићу, Небојши Јеремићу, Горанки Тривановић и Радовану Штерићу
за објекат «Cash &Carry  ТЕМПО » на Вилиним водама у Београду

За квалитетан примерен концептуални дизајнерски однос према програму, функцији, конструкцији и форми великих, данас веома актуелних, комерцијалних објеката

Признање у категорији «Ентеријер»

Горану Војводићу и Гроздани Шишовић
за реализован ентеријер «Showroom EPM» у улици кнеза Милоша у Београду

За узорне квалитете остварења засноване на концепту дематеријализације конститутивних елемената простора у циљу акцентовања атмосфере простора, а не његових граница

Признање у категорији «Публицистика»

Слободану Малдинију
за двотомну «Енциклопедију архитектуре» која обрађује око 30000 терминолошких јединица на више од 1600 страна

За изузетан и јединствен допринос теорији архитектуре и тумачењу њене комплексне природе, уз чињеницу да је то плод рада само једне личности

Признање у категорији «Градитељско наслеђе»

Ранку Томићу
за конак манастира Светог Архангела код Призрена

За допринос комплексној реконструкцији значајног простора градитељске баштине и његове афирмације као интегралног дела европског културног наслеђа.

Признање у категорији «Конкурсних пројеката»

Снежани Веснић, Владимиру Миленковићу, Татјани Стратимировић,
Срђану Марловићу и Милошу Миросавићу
за пројекат Археолошког парка на Малти

За висок ниво сагласја филозофски конципиране идеје и поетично интерпретиране форме у пројекту којим је требало заштити остатке мегалитоских храмова, старе 5000 година

Признање у категорији «Урбанизам»

Соњи Радовић
за урбанистички пројекат урбане и амбијенаталне реквалификације реке Мораче у центру Подгорице

За допринос истраживању креативних предлога карактеризације и интеграције јавних градских простора у осетљивим урбаним амбијентима речних приобаља.