27. SALON ARHITEKTURE

27. SALON ARHITEKTURE

15. mart - 17. april 2005.

Žiri 27. Salona arhitekture
u sastavu:

Prof. Petar Arsić , d.i.a.
Prof. Darko Marušić , d.i.a.
Mustafa Musić , d.i.a.
Zoran Radojičić , d.i.a.
Prof. Mihailo Timotijević , d.i.a.

dodelio je sledeće nagrade i priznanja:

Priznanje u kategoriji «Arhitektura-realizacije»

Blagoti Pešiću
za kuću «Pejović» na planini Povlen kod Valjeva

Atributi autentičnosti, harmonije arhitekture i prirode, nesvakidašnji sklop modernosti i tradicije, asketski uobličena toplina doma sa pogledima koji otkrivaju uvek drugačiji kadar okoline zavredeli su po oceni Žirija vredno

Priznanje u kategoriji «Arhitektura-realizacije»

Jovanu i Ružici Sarić
za stambeni objekat u Podgorici

Kvalitetan, sugestivnom svedenošću neomodernog jezika, iskazan koncept kao i uvažavanje prirodnog i kulturološkog konteksta podneblja.

Priznanje u kategoriji «Arhitektura-realizacije»

Jugoslavu Janjiću, Nebojši Jeremiću, Goranki Trivanović i Radovanu Šteriću
za objekat «Cash &Carry  TEMPO » na Vilinim vodama u Beogradu

Za kvalitetan primeren konceptualni dizajnerski odnos prema programu, funkciji, konstrukciji i formi velikih, danas veoma aktuelnih, komercijalnih objekata

Priznanje u kategoriji «Enterijer»

Goranu Vojvodiću i Grozdani Šišović
za realizovan enterijer «Showroom EPM» u ulici kneza Miloša u Beogradu

Za uzorne kvalitete ostvarenja zasnovane na konceptu dematerijalizacije konstitutivnih elemenata prostora u cilju akcentovanja atmosfere prostora, a ne njegovih granica

Priznanje u kategoriji «Publicistika»

Slobodanu Maldiniju
za dvotomnu «Enciklopediju arhitekture» koja obrađuje oko 30000 terminoloških jedinica na više od 1600 strana

Za izuzetan i jedinstven doprinos teoriji arhitekture i tumačenju njene kompleksne prirode, uz činjenicu da je to plod rada samo jedne ličnosti

Priznanje u kategoriji «Graditeljsko nasleđe»

Ranku Tomiću
za konak manastira Svetog Arhangela kod Prizrena

Za doprinos kompleksnoj rekonstrukciji značajnog prostora graditeljske baštine i njegove afirmacije kao integralnog dela evropskog kulturnog nasleđa.

Priznanje u kategoriji «Konkursnih projekata»

Snežani Vesnić, Vladimiru Milenkoviću, Tatjani Stratimirović,
Srđanu Marloviću i Milošu Mirosaviću
za projekat Arheološkog parka na Malti

Za visok nivo saglasja filozofski koncipirane ideje i poetično interpretirane forme u projektu kojim je trebalo zaštiti ostatke megalitoskih hramova, stare 5000 godina

Priznanje u kategoriji «Urbanizam»

Sonji Radović
za urbanistički projekat urbane i ambijenatalne rekvalifikacije reke Morače u centru Podgorice

Za doprinos istraživanju kreativnih predloga karakterizacije i integracije javnih gradskih prostora u osetljivim urbanim ambijentima rečnih priobalja.