28. SALON ARHITEKTURE

28. SALON ARHITEKTURE

vreme - mesto - identitet

02. april 2006.

IZLOŽBE:

1. Izložba mladih slovenačkih arhitekata „I am young „Sloven“ arhitect“
2. – 15. april 2006, Galerija Žad, MPU
otvaranje: 2. april u 18 časova

2. Izložba studenata Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, Katedre za enterijer i dodela nagrade ULUPUDS-a
18. – 23. april 2006, Galerija Žad, MPU
otvaranje: 18 april u 18 časova

3. Izložba „Kuća Zloković“ S. Ristić
25. – 30 april 2006. Galerija Žad, MPU
otvaranje: 25. april u 18 časova
PREDAVANJA:

Boris Podreka, bečki arhitekta
4. april 2006. u 18 časova, Galerija Anastas, MPU

Kengo Kuma, japanski arhitekta >>>
subota, 29. april 2006. u 18 časova,
Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, amfiteatar
Bulevar Kralja Aleksandra br 73 / II
PREZENTACIJA PILOT PROJEKTA:
„My identity“ D. Selinkića i LJ. M. Abramović,
26 april 2006. u 18 časova, Galerija Žad, MPU

STRUČNA VOĐENJA:
mr LJ.M. Abramović, kustos izložbe
6. i 20. april 2006. u 18 časova, MPU

PANEL DISKUSIJA:
Vreme – mesto – identitet
13. april 2006. u 18 časova, Galerija Žad, MPU