33. SALON ARHITEKTURE

33. SALON ARHITEKTURE

Znaci života: arhitektura oko nas...

24. mart - 30. april 2011.

Četvrtak, 7. april 2011. u 12.30 časova

Origami forum– prezentacija rada studenata Fakulteta tehničkih nauka, Departman za arhitekturu iz Novog Sada (autori Dejan Mitov,Jelena Čobanović, Krsto Radovanović, Maja Nogavica)

Četvrtak, 7. april 2011. u 18 časova

Stručno vođstvo kroz izložbu
Vodi Ljiljana Miletić Abramović, kustos Salona arhitekture MPU

Subota, 9. april 2011. u 13 časova 

Grad post-kapitalizma: o korišćenju napuštenih delova grada – potencijali za razvoj alternativnog urbanizma – eksperiment: mogućnosti napuštene vojne zone Pule.
Gost predavač: Emil Jurcan (Pula)

 

Sreda 13. i Četvrtak 14. april 2011. od 10 do 20.30 časova 

Prostori pamćenja: arhitektura – baština – umetnost, međunarodni naučni simpozijum u organizaciji Filozofskog fakulteta u Beogradu u saradnji sa Muzejom primenjene umetnosti.
Prva sekcija: Arhitektura i sećanje: memorijalna arhitektura, moderator: prof.dr Aleksandar Kadijević
detaljan program simpozijuma (PDF fajl 1.4 MB)

Utorak, 19. april 2011. u 18 časova
Granddizajn – otvaranje izložbe radova studenata druge godine Fakulteta primenjenih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu, Odsek unutrašnja arhitektura.
Koncept izložbe: docent mr Tijana Sekulić

Četvrtak, 21. april 2011. u 18 časova
Docomomo – okrugli sto: prezentacija Do.co.mo.mo. Srbija nacionalnog ogranka međunarodne radne grupe Do.co.mo.mo. International koja se bavi registrovanjem, dokumentovanjem i zaštitom građevina, mesta i celina modernog pokreta u arhitekturi
Docomomo– radionica studenata Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Četvrtak, 28. april 2011. u 18 časova
„Transformacije formi“ – prezentacija projekta studenata prve godine FPU, Dizajna enterijera i nameštaja: Razvoj dvodimenzionalnih geometrijskih elemenata u složene prostorne strukture i mogućnosti transformacija.
Vanr.prof. mr Tanja Manojlović, d.a.

Petak, 29. april 2011. u 18 časova
„Metode, sredstva, načini – istraživanja na terenu“ …posmatranje urbanih devijacija … na primeru slobodnog grada Kristijanije u Kopenhagenu … razumevanje urbanosti kao političke i estetske pokretačke sile koja može kreirati marginalne zone, neformalne prostore i područja bekstva od rutine gradskog zivota…
Gost predavač: Marija Helstrom-Rajmer, profesor na univerzitetu u Malmeu, Švedska

Tokom održavanja Salona
Grupa Škart i Proba – anonimne šetnje mobiljaka po gradu

Subota, 30. april 2011. u 13 časova
Stručno vođstvo kroz izložbu
Vodi Ljiljana Miletić Abramović,kustos Salona arhitekture MPU

Petak, 6 . maj 2011. u 18 časova
Randić – Turato arhitekti (Rijeka) – predavanje
Predavač: Idis Turato
(predavanje će se održati u amfiteatru Arhitektonskog fakulteta u Beogradu,
Bulevar kralja Aleksandra 73/II)
PREDAVANJE JE OTKAZANO

Organizator zadržava pravo izmene programa