45. Dečji oktobarski salon - Moj umetnički projekat za budućnost

45. Dečji oktobarski salon - Moj umetnički projekat za budućnost

01 - 23. oktobar 2010.

Radionica KREACIJA

Radionica ANIMACIJA

Radionica IGRICA