58. DEČJI OKTOBARSKI SALON

58. DEČJI OKTOBARSKI SALON

„Strah i hrabro srce“
Tradicionalna muzejska manifestacija

11. oktobar - 11. novembar 2023.

ODRŽANE RADIONICE NA 58. DEČJEM OKTOBARSKOM SALONU – „STRAH I HRABRO SRCE“

Straško i junaško

 • 12.10.2023. u 12:00, učesnici: PU „Dečji dani“, Vrtić, „Dunavsko obdanište“, Beograd
 • 18.10.2023. u 11:00, učesnici Vrtić „Mali istraživači“, Beograd
 • 19.10.2023. u 10:00, učesnici Savremena osnovna škola, Beograd
 • 19.10.2023. u 11:00, učesnici Savremena osnovna škola, Beograd
 • 19.10.2023. u 12:00, učesnici Savremena osnovna škola, Beograd
 • 20.10.2023. u 10:00, učesnici Savremena osnovna škola, Beograd
 • 20.10.2023. u 11:00, učesnici Savremena osnovna škola, Beograd
 • 20.10.2023. u 12:00, učesnici Savremena osnovna škola, Beograd
 • 24.10.2023. u 12:00, učesnici PU „Dečji dani“, Vrtić, „Dunavsko obdanište“, Beograd
 • 04.11.2023. u 10:30, učesnici PU „Čukarica“, Dečji vrtić „Radosno detinjstvo“, Beograd
 • 04.11.2023. u 13:00, učesnici PU „Maslačak“, Beograd

Lice izlog duše

 • 24.10.2023. u 12:00, učesnici OŠ „Filip Kljajić Fića“, Beograd
 • 26.10.2023. u 10:00, učesnici Savremena škola, Beograd
 • 26.10.2023. u 11:00, učesnici Savremena škola, Beograd
 • 26.10.2023. u 12:00, učesnici Savremena škola, Beograd
 • 27.10.2023. u 10:00, učesnici Savremena škola, Beograd
 • 27.10.2023. u 11:00, učesnici Savremena škola, Beograd
 • 27.10.2023. u 12:00, učesnici Savremena škola, Beograd
 • 01.11.2023. u 11:00, učesnici OŠ „Kralj Petar Prvi“, Beograd
 • 09.11.2023. u 11:00, učesnici OŠ „Sonja Marinković“, Novi Sad

Lepeza sa pogledom koja hrabri srca

 • 25.10.2023. u 12:00, učesnici OŠ „Josif Pančić“, Beograd

Moj znak mene hrabri

 • 28.10.2023. u 11:00, učesnici Dečji kulturni centar, Beograd

Otvori svoje srce

 • 28.10.2023. u 13:00, učesnici Art laboratorija, Beograd

Od sumraka do svitanja

 • 02.11.2023. u 11:00, učesnici OŠ „Lazar Savatić“, Beograd

Strah i hrabro srce

 • 03.11.2023. u 12:00, učesnici Udruženje „Prostor“, za podršku korisnicima psihijatrijskih usluga, Beograd

Ko se boji mraka još

 • 04.11.2023. u 11:30, učesnici Likovni atelje „Irija.Art“, Beograd

U strahu su velike oči

 • 11.11.2023. u 12:30, učesnici PU „Zvezdara“, Vrtić, „Sunčica“, Beograd