Anastas Jovanović  (1817-1899) – pionir primenjene umetnosti i dizajna

Anastas Jovanović (1817-1899) – pionir primenjene umetnosti i dizajna

Izložba povodom Dana Muzeja primenjene umetnosti

06. novembar 2017. - 31. januar 2018.

Autor kataloga i izložbe: mr Jelena Perać, muzejska savetnica

Organizator: Muzej primenjene umetnosti

 Svečano otvaranje: ponedeljak, 6. novembar 2017. u 19:00

Proslavu Dana muzeja (6. novembar), Muzej primenjene umetnosti je ove godine posvetio obeležavanju velikog jubileja – 200 godina od rođenja Anastasa Jovanovića, jednog od pionira primenjene umetnosti u Srbiji. Tim povodom, u Muzeju će od 6. novembra 2017. do 31. januara 2018. godine, biti održana izložba Anastas Jovanović (18171899) – pionir primenjene umetnosti i dizajna, čiji je autor mr Jelena Perać, muzejski savetnik.

Po obimu i kvalitetu umetničkog rada i interesovanja, i inovativnom delovanju na više polja vizuelne kulture i umetnosti, Jovanović predstavlja izuzetnu ličnost srpske kulture XIX veka. U okvirima srpske umetnosti XIX veka, Jovanović je ostvario pionirsku delatnost u nekoliko oblasti vizuelnog izražavanja koje pripadaju domenu primenjene umetnosti i dizajna. Pored fotografije i litografije, pionirski karakter ima i njegova delatnost na izradi nacrta za dekorativne predmete namenjene sakralnoj i profanoj upotrebi. Najobimnije kolekcije takvih nacrta danas se čuvaju u Muzeju primenjene umetnosti u Beogradu i u Galeriji Matice srpske u Novom Sadu. Ovom prilikom ih, posle pet decenija ponovo predstavljamo javnosti kao jedinstvenu celinu.

Nacrti su datovani u široki vremenski period Jovanovićevog života i rada u Beču, od završetka Akademije 1846. godine do povratka u Beograd 1858. godine i vezuju se za delovanje njegove umetničke radionice u ovom gradu. Svi nacrti izvedeni su u duhu aktuelnih stilskih koncepcija u austrijskom i srednjoevropskom umetničkom zanatstvu sredine XIX veka. Manji broj nacrta rađen je u stilu klasicizma, odnosno bidermajera, a preovlađuju kombinacije bidermajera i elemenata drugog rokokoa, kao i nacrti u stilu drugog rokokoa.

Iako predmeti izvedeni po Jovanovićevim nacrtima nisu sačuvani, njihova struktura upućuje na identitet mogućih poručilaca. Prema načinu obrade, primenjenim stilskim elementima i materijalu u kome je trebalo da budu izrađeni, predmeti na Jovanovićevim nacrtima pripadaju istom tipu luksuznih objekata inostrane provenijencije koji su putem porudžbina i uvoza stizali u Srbiju tokom XIX veka. Kada su u pitanju poreklo i namena nacrta, mogućim se čine dve pretpostavke. Prva je da su Jovanovićevi nacrti predstavljali rešenja za predmete koji su se, prema porudžbini, izrađivali (ili je trebalo da se izrađuju) u radionicama Jovanovićevih saradnika – umetničkih zanatlija u Beču. Druga pretpostavka je da su nacrti nastali s namerom da posluže kao ilustracije za katalog radionice, bilo da su u pitanju crteži gotovih predmeta ili nacrti za predmete koji se mogu izraditi po narudžbini.

Jovanovićevi nacrti imaju bliske analogije u predmetima evropskog porekla iz toga vremena, sačuvanim u muzejskim kolekcijama u Srbiji i inostranstvu. U tom kontekstu, na izložbi će biti prikazani i srebrni artefakti evropske provenijencije, iz kolekcije Muzeja primenjene umetnosti u Beogradu. Kao komparativni materijal, oni ilustruju stilske i formalne paralele između predmeta koji su od sredine i tokom druge polovine XIX veka iz evropskih centara, a pretežno iz Austrijskog carstva, stizali u Kneževinu Srbiju i u rubne oblasti carstva, i onih koje je dizajnirao Anastas Jovanović.

Bilo da su zaista realizovani ili da je za to samo postojala namera, nacrti Anastasa Jovanovića za dekorativne upotrebne predmete mogu se smatrati prvim i jedinstvenim dizajnerskim rešenjima u okvirima srpske umetnosti XIX veka. Poznavanje savremenih umetničkih i stilskih tendencija Jovanović je putem svoje umetničke delatnosti i kao konsultant ili neposredni nabavljač sličnih premeta u Beču prenosio i u srpsku sredinu, utičući na formiranje ukusa i oblikovanje građanske kulture.

Izbor radova

Nacrt za samovar

MPU, inv. br. 6439

Nacrt za pribor za jaja

MPU, inv. br. 6451

Nacrt za svećnjak

MPU, inv. br. 6433

Nacrt za dve fotelje i kandelabar

MPU, inv. br. 6429

Nacrt za čajnik

MPU, inv. br. 6442

Nacrt za bombonijeru

MPU, inv. br. 6452

Pribor za čaj

MPU, inv. br. 16022

Bombonijera

MPU, inv. br. 6003

Svećnjak

MPU, inv. br. 16017

Otvaranje izložbe

Autor fotografija: Veselin Milunović