Anđela Micić: Metamorfoza individualnog i kolektivnog sećanja

Anđela Micić: Metamorfoza individualnog i kolektivnog sećanja


Doktorski umetnički projekat

09 - 16. jun 2021.

Anđela Micić: Metamorfoza individualnog i kolektivnog sećanja

Doktorski umetnički projekat

Mentor: Marko Lađušić, redovni profesor

 

Predmet umetničkog doktorskog projekta Anđele Micić je istraživanje procesa transponovanja postojećih istorijskih fragmenta i njihova modifikacija u određenu likovnu celinu, crtež ili sliku. Sam projekat predstavlja vid metamorfoze određenog istorijskog čina, obrađen kroz retrospektivnu analizu. Sećanje kao tema, neizostavno nameće emocionalni doživljaj fotografije jer je ona korišćena kao transfer uspomena. Bitan segment u ovom istraživanju, preispitivanju, jeste uloga emocionalnog pamćenja. Osim bavljenja vizuelnim karakteristikama, analiza radova zasniva se i na njihovom razmatranju u odnosu na društveno-politički, istorijski, socijalni koncept.

Anđela Micić, podatke do kojih je došla obrađuje više puta kroz različite likovne tehnike, osvrćući se na istu scenu više puta gradeći njenu metamorfozu, želeći da istraži formate svesti i podsvesti, sećanja i zaborava i na koji način umetnik kroz svoje delo može doprineti tome. Istraživanje je rađeno kako na sopstvenom primeru tako i na primeru danas aktivnih umetnika.

Biografija

Anđela Micić, (Kragujevac, 1992.). Osnovne studije (2015) i master studije (2016) završila na Filumu u Kragujevcu 2015. na Studijskom programu Zidno slikarstvo. Doktorske studije završila na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, mentor Marko Lađušić, redovni profesor.  Član je ULUS-a od 2017. godine. i LUK-a od 2021. godine.

Aktivno stvara na poljima crteža, grafike i slikarstva. Izlagala na mnogobrojnim izložbama u zemlji i inostranstvu.