Beograd - La Chaux-de-Fonds,priče sa putovanja

Beograd - La Chaux-de-Fonds,priče sa putovanja

Škola primenjenih umetnosti (EAA )iz La Chaux de Fonds Švajcarska

11 - 20. novembar 2010.

Galerija Žad MPU
Kustos izložbe: Dejan Sandić, kustos za međunarodnu saradnju
Škola primenjenih umetnosti (EAA) iz La Šo-d –Fon ((La Chaux de Fonds) u Švajcarskoj je stručna škola za osnovne studije iz oblasti grafičke umetnosti. Osnovana 1870 godine, bila je prvobitno namenjena školovanju zanatlija za potrebe proizvodnje satova a potom i umetničkih zanata u epohi secesije. Znatno kasnije, 1985 godine formiran je i Odsek za grafički dizajn.. Školu je pohađao, a potom u njoj izvesno vreme i predavao Šarl-Eduar Žanre (Čarles- Edouard Jaenneret), pre nego što je napustio Švajcarsku i svetsku slavu stekao kao Le Korbizje (Le Corbusier).

Studenti četvrte godine grafičkog dizajna na EAA, već duži niz godina organizuju studijska putovanja nakon kojih u ateljeima škole realizuju grafičke radove inspirisane različitim državama koje su posetili. Nakon zemalja Istočne Evrope (baltičke zemlje, Rusija, Ukrajina, Poljska i Bugarska), u septembru 2009. godine posetili su i Srbiju.

Tokom jednonedeljnog boravka formirani su osnovni utisci o zemlji, a u Beogradu.uspostavljeni kontakati sa profesionalcima iz oblasti grafičkog dizajna kao i Fakultetom primenjenih umetnosti i Školom za dizajn.

Muzej primenjene umetnosti pozvao je studente i profesore ove škole da, izložbom u Muzeju, predstave svoju školu i radove inspirisane posetom Srbiji.

Izložba se sastoji iz tri različite tematske celine:

1. Provincija / periferija – La Šo-dFon (La Chaux de Fonds) (10 projekata)

Radovi na temu provincija / periferija – veliki grad proistekli su iz razmatranja i interpretacije ne samo prostornih već i vremenskih koordinata, izraženih odnosom prošlost – sadašnjica.

Nekad značajan centar proizvodnje satova, La Šo-d -Fon (La Čaux de Fonds) danas, ima sve odlike ”provincijskog mesta”. Kao geografska odrednica to može da ima negativan prizvuk, međutim, pojam provincija se može i nekonvencionalnije švatiti – kroz tradiciju, nekomformističke stavove, želju da se sruše predrasude i nameru da se istakne sopstveni identitet.

S duge strane i provincijski gradovi poput La Šo -d -Fon (La Čaux de Fonds) imaju svoje periferije, modele kojima se one utvrđuju i gravitacione putanje kojima se oko svojih provincijskih centara kreću..

Kako stanovnici La Šo -d –Fon (La Čaux de Fonds) švataju i tumače pojam provincije i periferije? Kako prihvataju koncept života u regionalnom centru različitom od ”velikih” gradova u Švajcarskoj? Kako se to poimanje može zabeležiti i izraziti kroz grafičku umetnost?

Ovaj segment izložbe pokušava da odgovori na postavljena pitanja.

2. Beograd, priče sa putovanja (10 projekata)

Radovi na temu vizuelnih znakova i komunikacije u prostoru koji se geografski, istorijski i kulturološki razlikuje od Švajcarske. Da li je i/ili koliko je percepcija stvari različita u dve zemlje kakve su Švajcarska i Srbija?
Možemo li vizuelnom komunikacijom, zahvaljujući grafičkim znakovima i simbolima da savladamo jezičke i kulturološke razlike; da li je moguće posredstvom grafičkih elemenata razumeti jednu zemlju i da li ti vizuelni znakovi i forme mogu da budu pokazatelji njenog identiteta?

Teme priča sa putovanja po Srbiji izražavaju raznovrsne aspekte njene stvarnosti – geografiju, istoriju, jezik i pismo, kulturu i umetnost, socijalne odnose i odnose prema manjinama i manjinskim grupama, ekonomiju, specifičnu atmosferu Beograda, pojedinačne sudbine i još mnogo toga… viđenog, doživljenog i interpretiranog kroz lična iskustva mladih umetnika iz Švajcarske.

3. Tipografski plakati za Dan otvorenih vrata EAA 2010 (10 projekata)

Radovi kojima se predstavlja razvoj projekta plakata za Dan otvorenih vrata škole, u decembru 2010.

Prezentacija projekata je u formi plakata i dosijea sa kompletnim istraživačkim materijalom – kako bi se stekao uvid u uobičajene metodologije rada koje se primenjuju u edukaciji studenata u školi..

Ovaj projekat realizovan je isključivo pomoću tipografskih i grafičkih elemenata u crno-beloj tehnici u nameri da se ograničenim grafičkim sredstvima utiče na kreativnost studenata…