ČAS DOMAĆINSTVA: I'LL SHOW YOU MINE IF YOU SHOW ME YOURS

ČAS DOMAĆINSTVA: I'LL SHOW YOU MINE IF YOU SHOW ME YOURS

Valentina Savić
Izložba savremene keramike

06 - 25. oktobar 2023.

ČAS DOMAĆINSTVA: I'LL SHOW YOU MINE IF YOU SHOW ME YOURS
Valentina Savić
Izložba savremene keramike

6 – 25. oktobar 2023.

Otvaranje izložbe: petak, 6. oktobar 2023. godine, u 19 časova

Kustoskinja izložbe: Jelena Popović, viša kustoskinja MPU, Beograd

Organizator: Muzej primenjene umetnosti, Beograd

 

Potraga za ženskim pismom u porcelanu: izložba umetnice Valentine Savić

Polazeći od poststrukturalističkih feminističkih teorija, izložba dr umetnosti Valentine Savić, Čas domaćinstva: I’ll show you mine if you show me yours, se bavi temom ženskog rukopisa u keramici i sa tog polazišta razmatra pitanja predrasuda, slobode, institucionalnih kanona, potrošačkog društva, tradicije i rodnih uloga. Već više od dve decenije Valentina neguje svojevrstan pristup keramici,  balansirajući između skulpture i dizajna, razvija svoja istraživanja i promišljanja u porcelanu. Problematizujući savremene društvene fenomene, stvara sopstveni mizanscen koristeći duboko intimne motive, filozofsku misao i jezik rodne umetnosti. Izloženi predmeti, od objekata svakodnevnice do keramičkog industrijski proizvedenog pisoara, metaforički referiraju i problematizuju društvene fenomene i rodne uloge.

Izložba Čas domaćinstva- I’ll show you mine if you show me yours  izabrana je od strane Saveta Salona savremene primenjene umetnosti MPU, posle javnog konkursa, kao deo  izlagačkog programa Muzeja primenjene umetnosti za 2023. godine. Velike multimedijalne keramičke instalacije strukturirane su po konceptualnim celinama i prate nekoliko faza u stvaralaštvu Valentine Savić. Na izložbi će biti prikazana nova produkcija radova, namenski rađena za ovu izložbu, ali i predmeti umetnice iz Zbirke Muzeja primenjene umetnosti kao i neki stariji referentni radovi.

BIOGRAFIJA

Valentina Savić je rođena 1970. godine u Prizrenu, RS. Diplomirala je 1998. godine na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, na Odseku keramika. Od 1998. do 2000. godine bila je stipendista grčke vlade za specijalizaciju na Fakultetu likovnih umetnosti u Atini, na Odseku za vajarstvo. Magistrirala je 2007. i doktorirala 2023. godine na Odseku keramika FPU, u Beogradu. Aktivno izlaže od 1996, članica je Udruženja likovnih i primenjenih umetnika i dizajnera Srbije (ULUPUDS) od 1998. i Međunarodne akademije keramike (Interantional Academu of Ceramics/ IAC od 2019. godine. Realizovala je 16 samostalnih izložbi i učestvovala na mnogim kolektivnim izložbama u zemlji i inostranstvu. Više puta je nagrađivana za svoj rad. Živi i radi u Beogradu.

IZBOR RADOVA

Nalaženje vrata u zidu koji ih nema

porcelan, guma, metal
h150 x 500 h 500 cm
2018.

Nalaženje vrata u zidu koji ih nema - detalj

porcelan, guma, metal
h150 x 500 h 500 cm
2018.

Traktat praha

kamenina, puder
h20 x 60 x 18 cm
2011.
MPU 23856

Egzistencijalna vaza 002

porcelan
h30 x R18 cm
2017.

Wings of Desire

porcelan, print na foreksu
h30 x 180 h 80 cm
2010.
MPU 23851

Bombonjera - Rubedo

kompozitni porcelan, print na metalu
h100 x 100 h 103 cm
2018.

Bombonjera - Nigredo

kompozitni porcelan, print na metalu
h100 x 100 h 105 cm
2018.

Dve stvari koje znam o njoj

kamenina
h45 x120 x 60 cm
2010.

Prostori otpada

kompozitni porcelan
h100 x 50 h 50 cm
2022.

Čuvaj se kreveta - Portreti - detalj

kompozitni porcelan
h45 x 200 h 300 cm
2023.

Čuvaj se kreveta - Plodovi - detalj

kompozitni porcelan
h45 x 200 h 300 cm
2023.

Meduza na raskrsnici - Njena ruka

porcelan
promenljive dimenzije
2023.

Našla sam te kod ostrva zadovoljstva - detalj

porcelan, glina, štikle
h15 x R150 cm
2010.

Autori fotografija: Dragana Udovičić, Vlada Popović