ДИПЛОМА 2020/21.

ДИПЛОМА 2020/21.

Изложба студената IV године основних академских студија ФПУ

09 - 30. јул 2021.

ДИПЛОМА 2020/21 - Изложба студената IV године основних академских студија ФПУ

Свечано отварање: петак, 9. јул у 19 часова, МПУ

Комесар изложбе: Владимир Загорац, доцент ФПУ

Архитекта изложбе: Биљана Бранковић, доцент ФПУ

Организатори: Музеј примењене уметности и Факултет примењених уметности

 

Музеј примењене уметности, након прошле пропуштене године обележене пандемијом вируса Ковид 19, са радошћу поново представља дипломце Факултета примењених уметности у Београду. На изложби Диплома 2020/21представиће се 73. генерација овог београдског уметничког факултета. Циљ изложбе је да репрезентује ниво и квалитет рада који су постигли студенти и њихови професори током трајања четворогодишњих академских студија.

На изложби су заступљена сва три Студијска програма са свим Модулима који им припадају:

  • Примењена уметност: (Примењено сликарство, Примењено вајарство, Керамика, Сценски костим, Сценографија, Савремено одевање, Графика и књига, Фотографија, Анимација).
  • Дизајн: (Графички дизајн, Дизајн ентеријера и намештаја, Индустријски дизајн, Текстил).
  • Конзервација и рестаурација: (Конзервација и рестаурација слика и уметничких дела на папиру, Конзервација и рестаурација скулптура и археолошких предмета).

„Пред нама су – смелост испитивања, неуобичајене визуелне трансформације, даровитост појединаца и храбри искораци у тимском раду и сарадњи. Пред нама је и удруживање уметности са науком, технологијом, теоријом и историјом како би се освежили стари и увели нови начини, материјали и медији у процесе стварања, очувања, комуницирања као и инкорпорирања уметности у најразличитије аспекте људске егзистенције“, истиче у тексту каталога изложбе Милица Перић, историчарка уметности.

„Факултет је одувек имао одговорност да негује и да развија и традицију и иновацију истовремено и да од лабораторије у којој се размењују искустава, идеје и таленти, каква је академска заједница, створи упориште које ће у исти мах и ослободити и усмерити енергију младих да дубоко зароне у себе и у друштвено окружење и да својим стваралаштвом истраже и прекораче успостављене границе, те да спознају и преобликују постојеће и произведу нове вредности“.

 

Наградe Факултета примењених уметности у Београду у школској 2020/2021 години

Фотографије са отварања изложбе

Фотографије са отварања изложбе можете видети на страници ФПУГАЛЕРИЈА

http://fpugalerija.edu.rs/portfolio-item/otvaranje2021/