DIPLOMA 2020/21.

DIPLOMA 2020/21.

Izložba studenata IV godine osnovnih akademskih studija FPU

09 - 30. jul 2021.

DIPLOMA 2020/21 - Izložba studenata IV godine osnovnih akademskih studija FPU

Svečano otvaranje: petak, 9. jul u 19 časova, MPU

Komesar izložbe: Vladimir Zagorac, docent FPU

Arhitekta izložbe: Biljana Branković, docent FPU

Organizatori: Muzej primenjene umetnosti i Fakultet primenjenih umetnosti

 

Muzej primenjene umetnosti, nakon prošle propuštene godine obeležene pandemijom virusa Kovid 19, sa radošću ponovo predstavlja diplomce Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu. Na izložbi Diploma 2020/21predstaviće se 73. generacija ovog beogradskog umetničkog fakulteta. Cilj izložbe je da reprezentuje nivo i kvalitet rada koji su postigli studenti i njihovi profesori tokom trajanja četvorogodišnjih akademskih studija.

Na izložbi su zastupljena sva tri Studijska programa sa svim Modulima koji im pripadaju:

  • Primenjena umetnost: (Primenjeno slikarstvo, Primenjeno vajarstvo, Keramika, Scenski kostim, Scenografija, Savremeno odevanje, Grafika i knjiga, Fotografija, Animacija).
  • Dizajn: (Grafički dizajn, Dizajn enterijera i nameštaja, Industrijski dizajn, Tekstil).
  • Konzervacija i restauracija: (Konzervacija i restauracija slika i umetničkih dela na papiru, Konzervacija i restauracija skulptura i arheoloških predmeta).

„Pred nama su – smelost ispitivanja, neuobičajene vizuelne transformacije, darovitost pojedinaca i hrabri iskoraci u timskom radu i saradnji. Pred nama je i udruživanje umetnosti sa naukom, tehnologijom, teorijom i istorijom kako bi se osvežili stari i uveli novi načini, materijali i mediji u procese stvaranja, očuvanja, komuniciranja kao i inkorporiranja umetnosti u najrazličitije aspekte ljudske egzistencije“, ističe u tekstu kataloga izložbe Milica Perić, istoričarka umetnosti.

„Fakultet je oduvek imao odgovornost da neguje i da razvija i tradiciju i inovaciju istovremeno i da od laboratorije u kojoj se razmenjuju iskustava, ideje i talenti, kakva je akademska zajednica, stvori uporište koje će u isti mah i osloboditi i usmeriti energiju mladih da duboko zarone u sebe i u društveno okruženje i da svojim stvaralaštvom istraže i prekorače uspostavljene granice, te da spoznaju i preoblikuju postojeće i proizvedu nove vrednosti“.

 

Nagrade Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu u školskoj 2020/2021 godini

Fotografije sa otvaranja izložbe

Fotografije sa otvaranja izložbe možete videti na stranici FPUGALERIJA

http://fpugalerija.edu.rs/portfolio-item/otvaranje2021/