<i>FEME</i> I VEKOVNICI

FEME I VEKOVNICI


IZLOŽBA STRIPA

12 - 26. avgust 2022.

FEME I VEKOVNICI

Autor koncepta: Marko Stojanović, scenarista i autor serijala

Autor teksta: Biljana Jotić, MA ist. um. i kustos

Gostujuća izložba

 

Feme i Vekovnici“ naziv je izložbe 60 radova umetnica sa različitih evropskih teritorija koje se izražavaju u formi stripa, a koje je okupio autor serijala Marko Stojanović. Pored izražajnih crtačkih i kolorističkih delova izložbu izdvaja i činjenica da je ovo prva izložba stripa ovog tipa u muzeju, posvećena ženskom principu i stvaralaštvu.

„I kritičan i romantičan u isto vreme, novi album Vekovnika ističe temu žene na sveobuhvatan način. Zasnovan je na ideji žene kao subjekta u procesu stvaranja i objekta u procesu posmatranja. Naslonjen na vremenski tok nosi i  prenosi jaku poruku o odnosu prema ženi i ističe njenu problematiku razbijajući stereotipe. Kroz feministički angažovanu liniju okuplja žene, umetnice iz celog sveta kojima je svojestveno izražavanje u formi stripa. One svojim stvaralačkim procesima oblikuju ideju o nametnutim principa roda. Sam pojam Amazonki podrazumeva borbenost, ističe angažovanost koja zapostavlja druge strane bića. Odabirom priče o amazonki Aleji, uvodi se i taj aspekat roda, njena borba okreće se ka sebi i novom biću koji je deo nje“, ističe B. Jotić u tekstu kataloga izložbe.

Umetnice:

 • Raphaela Koni, Grčka
 • Mina Davić, Srbija
 • Aleksandra Gold, Rumunija
 • Jana Adamović, Srbija
 • Milica Mastelica, Srbija
 • Valentina Briški – Hrvatska
 • Dani Strips, Grčka
 • Kristina Stojanova, Bugarska
 • Ayse Irem Aktas, Turska
 • Dieana Naneva, Bugarska
 • Korina Hunjak, Hrvatska
 • Jelena Vučić, Srbija
 • Eirini Skoura, Grčka
 • Sanja Pocrnjić, Slovenija
 • Kristina Đenadić, Srbija
 • Clemence Vasseur Dem, Francuska
 • Tanja Vukobrat, Severna Makedonija
 • Andrijana Cvetković, Srbija

 

Ovde možete preuzeti tekst Biljane Jotić „FEME I VEKOVNICI“ u pdf formatu:

FEME I VEKOVNICI