GALERIJA TRGA

GALERIJA TRGA

Izložba banera, plakata i programa Opere Narodnog pozorišta

09 - 25. septembar 2010.

Kustos izložbe: Mr Milica Cukić, muzejski savetnik, šef umetničkog odeljenja, Odsek za odnose s javnošću
U godini u kojoj Opera Narodnog pozorišta u Beogradu proslavlja 90 godina svog postojanja, Narodno pozorište, u Muzeju primenjene umetnosti od 9. do 25. septembra 2010. godine, priređuje izložbu plakata, programa i banera (fotografije Srđana Mihića) operskih premijera koje je od 2005. do 2010. godine realizovala Izdavačka dealatnost ove kuće u saradnji sa istaknutim likovnim umetnicima i ilustratorima.

Na plakatima će se naći dela Olje Ivanjicki („Slepi miš“, „Aida“), Vladimira Dunjića („Don Đovani“), Alekse Gajića („Karmen“), Aleksandra Lukovića („Pajaci“), Branislava Mojsilovića („Italijanka u Alžiru“), Ane Ristić Dragović („Nabuko“, „Hasanaginica“), Milke Vujović („Don Paskvale“), Slavka Krunića („Verter“), Katarine Zarić („Moć sudbine“), Silve Vujović („Seviljski berberin“). Baneri, dimenzija 12 h 4 metara, koji su na zgradi Narodnog pozorišta, kao specifičnom izložbenom prostoru najavljivali operske premijere, zabeleženi su na fotografijama koje će biti prikazane u okviru izložbe. Ovaj projekat je ostvaren prema ideji i u realizaciji saradnice Izdavačke delatnosti Narodnog pozorišta Vanje Kosanić a dizajnersko oblikovanje plakata, programa i banera je uradila grafički dizajner Jelena Ratković. Na izložbi će u okviru video projekcije (autor Petar Antonović) biti prikazani inserti iz navedenih operskih predstava.

Gordan Dragović u tekstu kataloga izložbe ističe: „Ono što upada u oči je autohtonost likovne inspiracije umetnika čija su dela ovde izložena. Likovni pristup određen je ličnim doživljajem koji ima ponekad veoma daleke veze sa operom koju predstavlja. Da li su te vizije zbog toga manje istinite i manje vredne? Ne, naprotiv. Taj čisti umetnički doživljaj značajno proširuje tematska značenja dela koja predstavlja u čemu nalazimo njihov dublji smisao.“

Baneri / plakati su dela meta-umetnička koja govore umetničkim jezikom o drugoj umetnosti, i javljaju se u našoj opservaciji kao esencija individualnog doživljaja drugog umetničkog dela. Njegovo postojanje je moguće samo onda kada osnovnoj temi daje vrednost autentičnog doživljaja. Ovako posmatrajući, dela izložena na ovoj izložbi predstavljaju integralni deo kulturnog događanja, svedočanstvo koje govori o drugom delu ali ne manje i o autoru, sebi, trgu, ulici i vremenu u kome je nastalo.

Aleksa Gajić,

KARMEN

Olja Ivanjicki

AIDA

Slavko Krunić,

VERTER

Vladimir Dunjić

DON ĐOVANI