HARMONIJA, ili težnja ka njoj

HARMONIJA, ili težnja ka njoj

42. MAJSKA IZLOŽBA

07 - 28. maj 2010.

SAMOSTALNA IZLOŽBA DUŠANA NEŠIĆA, industrijskog dizajnera
dobitnika Velike nagrade 41. Majske izložbe – Svetlost
Muzej primenjene umetnosti, 7 – 28. maj 2010. godine

PRATEĆI PROGRAM „KREATIVNA KOŠNICA“
Lične i grupne prezentacije umetnika
Galerija ŽAD, Muzej primenjene umetnosti

utorak 11. maj u 17 časova
Ivan R. Marković, Euritmija lepog i novi citati
predavanje / prezentacije
Osim kao specifični matematički i vizuelno-estetski fenomen u umetnosti, Zlatni presek je moguće identifikovati i u svakodnevnom okruženju. Iako poseduje jasno utvrđene parametre po kojima se matematički formira ovaj univerzalni element lepote zauzima istaknuto mesto u oblikovanju materijalnih predmeta, sredstava informisanja, transporta kao i u skrivenom neposrednom odnosu između posmatrača i analiziranog predmeta. Pregledom i analizom likovnih i geometrijskih aspekata saobraćajnih znakova, oblika cvetova, mnogostrukih primena spiralne forme, ekonomsko propagandnih aplikacija (reklame, logo firme…), proporcija ljudskog tela, proporcija i razmera dela likovnih i primenjenih umetnosti biće biće učinjen novi korak u naučnom restituisanju života i dela arhitekte Milutina Borisavljevića i njegovom švatanju ukazane problematike. Prezentacija kao svojevrsni omaž arh. Borisavljeviću ukazaće na nove elemente razvoja estetsko-filozofske misli i švatanja fenomena Zlatnog preseka u umetnosti.

sreda 12. maj u 18 časova
Mirjana Bajić, NOVI VIDOVI PROGRESIVNOG DIZAJNA
Uvodno predavanje i prezentacija projekta – ALL INCLUSIVE SARAJEVO
(realizovano u Sarajevu, prezentovano u Zagrebu – Društvo dizajnera Hrvatske i Beogradu – KC „Grad“, 2009-10)
Pojam „inkluzivnog dizajna“ za mnoge na našim prostorima je potpuno nov, te je napor da se u Sarajevu uzdigne projekat «ALL INCLUSIVE SARAJEVO» i to inicijativom dvojca «Kulturanti» (dizajneri Nataša Perković i Josip Lovrenović) utoliko značajniji. Projekat se tiho sklapao tokom 2008. u saradnji sa centrom „Helen Hamlyn“ Kraljevske akademije u Londonu i njihovim višim istraživačem Juliom Cassim, da bi se, uz finansijsku i logističku podršku Britiš Council/a i tokom 2009, realizovao tokom jednonedeljne radionice. U proces rada su uključeni Centar za samopouzdanje, Librag, Pismolik i Udruženje gluvih i nagluvih Kantona Sarajevo, male zanatske firme, odnosno udruženja koja zapošljavaju i okupljaju osobe s posebnim potrebama. U projektu su učestvovali i studenti Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu. Bit ideje postignuta je uz asistenciju profesionalnih dizajnera iz regiona, Velike Britanije (Laila Cassim, Bernadette Deddens, Gero Grundmann, Matthew Harrison, Freddie Yauner), Bosne i Hercegovine (Lejla Hodžić, Kenan Zekić), Hrvatske (Sanja Bencetić) Srbije (Snežana Skoko i Milutin Popović). Stvoreni su prototipovi (rasvetna tela, torbe za poslovne ljude, čak i ulična pepeljara) koje će konzumenti prihvatiti kao estetski i funkcionalno poželjne, a ne isključivo iz etičkih motiva. Inkluzija je postignuta- podstičući samopouzdanje ljudi kroz kreativni proces, uz saznanje da ih edukacija udružena sa toplim ljudskim kontaktom uvodi, ravnopravno, u tendencije sopstvenog vremena.

četvrtak 13. maj u 18 časova
Bojan Bojanić, Ornament ipak nije zločin (…)?
predavanje / prezentacije
Polazeći od poznatog dela Adolfa Losa sa početka 20. veka „Ornament je zločin“, u njegovom dogmatskom poimanju funkcionalizma, namera je da pokažemo da on „to“ nije? S obzirom da i neki srpski istoriografi tvrde, da je arhitektura Akademizma koja i sadrži ornamente, kočila razvoj Moderne u Srbiji(?),takvo mišljenje bi trebalo da preispitamo. Estetika Akademizma, sa ornamentom, kao jednim od nosećih postulata, pretstavlja činjenicu da doktrinarni funkcionalizam sa ogoljenim fasadnim platnima, u Losovom slučaju nije nešto „posebno revolucionarno“, (?) pogotovo, što se može govoriti i o ornamentu u arhitekturi Moderne, kao što su držač za zastavu, okrugli prozor, i slične aplikacije, koje se ponavljaju od zgrade do zgrade?

petak 14. maj od 12 do 19 časova, prezentacija autora u 16.30 časova
Tamara Ognjević, ČEŽNJA ZA HARMONIJOM – Simboli i mitovi drevnog Istoka kao deo stvaralačke inicijacije Jelene Žarković, dizajnera nakita
Izložba nakita i prezentacija delatnosti umetnika
Žad, biseri, koral, lapis lazuli, kineski porcelan i plemeniti metali prožeti filozofskim i mitskim promišljanjem o talismansko-magijskoj prirodi nakita temelj su jednodnevnog igrokaza u sklopu popodnevne čajanke sa dizajnerkom nakita Jelenom Žarković. Reč je o kompleksnom programu koji obuhvata mini-izložbu za ovu priliku posebno dizajniranog nakita, slajđprezentaciju prethodnih kolekcija ove originalne umetnice i razgovor sa Jelenom Žarković, koji će voditi autor projekta, istoričarka umetnosti i književnica, Tamara Ognjević. Projekt je zamišljen kao kreiranje otvorenog prostora za intenzivnu komunikaciju sa publikom, koja će biti u prilici da čuje priču o umetničkoj inicijaciji i pratećim procesima na putu ka stvaranju umetničkog dela, ali i da postavi čitav niz pitanja u vezi sa dizajniranjem nakita – jednom gotovo neistraženom i malo poznatom granom primenjenjne umetnosti na širem prostoru Balkana.

subota 15. maj od 18 do 02 časa
NOĆ MUZEJA
Profesionalni fotograf Sanja Knežević fotografisaće posetioce sa unikatnim modnim detaljima (tašnama, rukavicama, šeširima, kapama, maramama i dr) poznatih modnih dizajnera Marije Tasovac, Nataše Šarić, Eleonore Vekić, Evice Milovanov Penezić, Larise Županjevac Nikolić i dr.
Rad na grnčarskom točku, demonstracija i učešće publike. Radionicu vode profesionalni keramičari Mihajlo Petrović, Marica Petrović i Sanja Sremac.
Drvoart Art škola iz Beograda priprema poseban program u kome će učenici izrađivati na licu mesta predmete umetničkog i upotrebnog karaktera.

utorak 18. maj u 17 časova
Biljana Jovanović, Enkaustika: antička slikarska tehnika slikanja pčelinjim voskom – mogućnosti primene u savremenj likovnoj i primenjenoj umetnosti
predavanje / prezentacija

sreda 19. maj u 18 časova
Milena Zarić, Naziv CD -Rom MAPA – Mapiranje Pančeva
prezentacija ličnog projekta

četvrtak 20. maj u 17 časova
Leposava Lepa Milošević Sibinović, Harmonija drevnog materijala i savremenog likovnog izraza
prezentacije autorskog projekta PERGAMENT

petak 21. maj u 18 časova
Sandra Božić, Idealni arhitektonski projekat muzej na otvorenom seoskih kuća za 24 časa
prezentacija projekta

subota 22. maj u 18 časova
Zorica Bajin Đukanović, A-CVET. B-SVILA, C-LETO, D-KULA, 12 celina, 50×70 cm kolor fotografije
prezentacija autorskog projekta, izložba radova

utorak 25. maj u 18 časova
Konstantin I. Petrović, LINEARNI PROSTORI – osvrt na lični projekat
video prezentacija

petak 28. maj u 18 časova
Svetlana Jovičić, HARMONI – HARMON – HARMO
interaktivna pevajuća silabička vežba ili igra slogovima