Iza proizvoda

Iza proizvoda

Izložba master studenata Fakulteta za industrijski dizajn, Akademija lepih umetnosti, Krakov, Poljska

14 - 30. novembar 2018.

Iza proizvoda

Realizacija izložbe: Fakultet primenjenih umtnosti i Muzej primenjene umetnosti, u Beogradu

Izložba se realizuje pod pokroviteljstvom Ambasade Republike Poljske u Beogradu

Zapitajte se, zašto je dizajn toliko moćan.

O konačnom obliku proizvoda odlučuje put definisan „zbirom vektora“: rezultata obavljenih istraživanja, donetih odluka i brojnih slučajnih događaja. Upravo ovaj uravnotežen put vodi ka nastanku „nečega“, što nam se konačno pojavljuje pred očima kao gotov proizvod.

U njegovoj osnovi leži program životne linije proizvoda i njegove „smrti“. Ono što bi trebalo da odlučuje o načinu korišćenja, ceni, o sociološkim, društvenim, psihološkim ili ekološkim aspektima… Sve je to deo jednog istog projekta.

Dobijeni proizvod, bačen na police potrošačkog sveta, podleže različitim zakonima, ali namera dizajnera će i dalje nastojati da preživi negde u svemu tome, zamisao koja je „zasađena“ u projekat još na samom početku, i uopšte nije očigledna, niti vidljiva na prvi pogled. Hoće li istrajati? Ima raznih slučajeva…

Namera koja je inkorporirana u dizajn ove izložbe predstavlja pokušaj da se korisnici nateraju da na proizvod gledaju na drugačiji način nego što to rade svakodnevno: da probaju da uoče onu misao koja je odredila ne samo nastanak dela u takvom, a ne drugačijem obliku, pa i dalje – da se zapitaju zbog čega je neko odabrao baš ovakvu temu, a ne neku drugu? Temu koju student može da izabere poslednji put i da na njoj radi bez kompromisa, koja nije naručena sa tržišta, već često predstavlja njegovu sopstvenu opservaciju da nešto na ovom svetu i dalje nedostaje, nešto bi moglo biti bolje, ili da je nekome/nečemu – u nečemu… mogao jednostavno da pomogne.

Kaja Kordas

Fotografije sa otvaranja izložbe