Раде Милисављевић Фотографије 1950 - 2009

Раде Милисављевић Фотографије 1950 - 2009

17. децембар 2009. - 16. јануар 2010.

Изложбу отвара Срето Бошњак, историчар уметности
Кустос изложбе: Слободан Јовановић, МПУ
Ретроспективна изложба Радета Милисављевића Фотографије 1950-2009 организује се у оквиру Салона Музеја примењене уметности. Током протеклих шест деценија бављења фотографијом, Милисављевић је створио завидан опус од више хиљада радова. У уводном тексту каталога изложбе, Срето Бошњак констатује да у Милисављевићевој „црно-белој верзији фотографије откривамо динамичне и контрастне и просторне хармоније, као и цео низ варијација светлости. Светлина на његовој фотографији је активнији чинилац од тамнине: детаљи, који су у власти светлости, у функцији су открића основног лика композиције. На тај начин Милисављевић успева да фотографисани призор ’делокализује’, да га уведе у домен симбола који увек садржи дозу  апстрактности.“