Rade Milisavljević Fotografije 1950 - 2009

Rade Milisavljević Fotografije 1950 - 2009

17. decembar 2009. - 16. januar 2010.

Izložbu otvara Sreto Bošnjak, istoričar umetnosti
Kustos izložbe: Slobodan Jovanović, MPU
Retrospektivna izložba Radeta Milisavljevića Fotografije 1950-2009 organizuje se u okviru Salona Muzeja primenjene umetnosti. Tokom proteklih šest decenija bavljenja fotografijom, Milisavljević je stvorio zavidan opus od više hiljada radova. U uvodnom tekstu kataloga izložbe, Sreto Bošnjak konstatuje da u Milisavljevićevoj „crno-beloj verziji fotografije otkrivamo dinamične i kontrastne i prostorne harmonije, kao i ceo niz varijacija svetlosti. Svetlina na njegovoj fotografiji je aktivniji činilac od tamnine: detalji, koji su u vlasti svetlosti, u funkciji su otkrića osnovnog lika kompozicije. Na taj način Milisavljević uspeva da fotografisani prizor ’delokalizuje’, da ga uvede u domen simbola koji uvek sadrži dozu  apstraktnosti.“