Изложба таписерија Оливере Нинчић

Изложба таписерија Оливере Нинчић

03 - 26. јун 2004.

Музеј примењене уметности 

Координатор програма: Мр Бојана Поповић, виши кустос

КРИСТИНИН ДАР, 1999.

МАНА, 2004.

ПЛЕТКАРЕЊЕ, 2004

Оливера Нинчић је реномирани стваралац у области уметности таписерије, аутор две самосталне изложбе (1991. Таписерија, Салон Музеја примењене уметности, Београд ; 1992. Таписерија, Галерија «Надежда Петровић», Чачак;), и 1985. хепенинга Удовице , Музеј савремене уметности, Београд . Учесница је петнаестак групних изложби уметности текстила у земљи и иностранству. Магистрирала је на Факултету примењених уметности у Београду 1985. године. Ради као доцент на ФПУ у Београду на Одсеку за текстил. Члан је УЛУПУДС-а.
Радови који сачињавају ову изложбу први пут се излажу у јавности (осим једног рада) и представљају истараживање односа материјала нетипичних за текстил и текстилне технике у ширем значењу. Увезивање, усукавање, смотавање, петљање, спетљавање, сплеткање (везивање чворова, обмотавање конца, прављење петљи) је вишезначна људска активност увек и свагда примењива. Њима се може градити кућа, каријера, друштвени положај, а може да се гради и текстил на оригиналан и јединствен начин како то ради Оливера Нинчић.

Поједине речи и изрази, који у изради текстила имају значење технике или поступка рада, а у свакодневном говору означавају и друге појмове и у асоцијацији указују на порекло из текстила, покретачка су мисао истараживања Оливере Нинчић. Употребљене текстилне технике одомаћене су и у другим сферама живота као практично средство и превазилазе оквире текстила. Концепција радова Оливере Нинчић управо произилази из размишљања о тим односима, дајући нам на увид дела чија структура, рељефност и волуминозност изражене ограниченим средствима снажно делују на посматрача.