MAŠIĆ: Retrospektivna izložba vizuelnih komunikacija Slobodana Mašića

MAŠIĆ: Retrospektivna izložba vizuelnih komunikacija Slobodana Mašića

Gostujuća izložba Muzeja primenjene umetnosti, Beograd u Kulturnim centrom Srbije u Parizu

18. decembar 2021. - 28. februar 2022.

MAŠIĆ: Retrospektivna izložba vizuelnih komunikacija Slobodana Mašića

Muzej primenjene umetnosti u saradnji sa Kulturnim centrom Srbije u Parizu organizuje gostovanje izložbe

 

MAŠIĆ
Retrospektivna izložba vizuelnih komunikacija Slobodana Mašića

 

Gostujuća izložba Muzeja primenjene umetnosti, Beograd
Kulturni centar Srbije
123, rue Saint Martin, Pariz, Francuska
18. decembar 2021 – 28. februar 2022.

 

Svečano otvaranje: 18. decembar 2021. u 19:00
Na otvaranju izložbe govoriće Biljana Jotić, v.d. direktorka Muzeja primenjene umetnosti i Slobodan Jovanović, autor izložbe i viši kustos Muzeja primenjene umetnosti.

Dizajn vizuelnog identiteta izložbe: Borut Vild.

 

Izložba MAŠIĆ – Retrospektivna izložba vizuelnih komunikacija Slobodana Mašića, organizovana u okviru Salona savremene umetnosti Muzeja primenjene umetnosti (12. septembar – 19. oktobar 2018), postigla je u Beogradu nesvakidašnji uspeh i privukla veliku medijsku pažnju. Proglašena je za najbolju izložbu godine u Republici Srbiji u izboru Društva istoričara umetnosti Srbije (DIUS), a autori tekstova u katalogu izložbe Slobodan Jovanović, Borut Vild, Jerko Denegri i Miroslav Mušić su dobili nagradu „Pavle Vasić”, najznačajniju nagradu za tekstove iz oblasti primenjene umetnosti u Srbiji, koju dodeljuje udruženje ULUPUDS. Izložba MAŠIĆ – Retrospektivna izložba vizuelnih komunikacija Slobodana Mašića u Srpskom kulturnom centru u Parizu predstavlja veći deo dizajna vizuelnih komunikacija i nezavisnog izdavaštva koje je oblikovao Slobodan Mašić, a koji je bio prikazan na izložbi u Muzeju primenjene umetnosti u Beogradu 2018. godine.

Slobodan Mašić, 1980-ih

Slobodan Mašić (1939–2016, Beograd) bio je jedan od najznačajnijih umetnika i nezavisnih izdavača koji su tokom proteklih pola veka oblikovali vizuelne komunikacije u Srbiji i Jugoslaviji. Tokom studija na Arhitektonskom fakultetu (1958–1964) upoznaje buduću ženu i najvažniju saradnicu Savetu Puhalo, kasnije Mašić. Nakon završetka studija, primenjuje iskustva stečena na fakultetu u dizajnu vizuelnih komunikacija. Tada radi plakate i kataloge za Dom omladine i Grafički kolektiv u Beogradu, pokreće ediciju knjiga Nezavisna izdanja, osniva dizajn studio Studio Structure, grafički oblikuje razne knjige, časopise Susret, NB’68 i ROK, špice za kultne jugoslovenske filmove i započinje saradnju sa pozorištem Atelje 212, kao i filmskim festivalom FEST. Mašićev dizajn za beogradski pozorišni festival BITEF predstavlja jedan od najznačajnijih opusa u oblasti vizuelnih komunikacija u Srbiji i tadašnjoj Jugoslaviji. Tokom 26 godina saradnje, od 1971. do 1996. godine, Mašić je menjao grafička rešenja, pa je od početnih ideograma i fotografija predmeta, počeo da koristi fotografije delova ljudskog tela (uz višedecenijsku saradnju sa fotografima Branislavom Nikolićem i Vladimirom Popovićem), da bi na kraju, spojem multiplikovanih fotografija, ideograma i raznih znakova stvorio specifičan dizajn koji u svetu postaje prepoznat kao dizajn festivala BITEF.

Slobodan Mašić je bio jedan od prvih nezavisnih izdavača u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji. U okviru svoje edicije Nezavisnih izdanja, objavio je više od tri stotine knjiga pisaca, pesnika, istoričara, teoretičara i umetnika. Za svoje stvaralaštvo Slobodan Mašić je dobio mnogobrojne međunarodne i domaće nagrade. Grafičkim dizajnom i dizajnom vizuelnih komunikacija za institucije kulture – galerije, muzeje, festivale filma i pozorišta – učestvovao je u širenju svesti o značaju dizajna u društvu. Težnja ka obrazovanju društva o značaju kvalitetnih vizuelnih komunikacija bila je idejno polazište u njegovom grafičkom dizajnu i, istovremeno, njegov najznačajniji doprinos u istoriji umetnosti i dizajna u Jugoslaviji i Srbiji.

Izbor radova

Omladinska revija Susret, broj 86

1968.
MPU inv. br. 25005

Knjiga Sadržaj Bore Ćosića

1968.
MPU inv. br. 24894

Knjiga Krševina Dragoša Kalajića

1968.
MPU inv. br. 24895

Knjiga Če, tragedija koja traje Matije Bećkovića i Dušana Radovića

1970.
MPU inv. br. 24628

Knjiga Ljudi i zbivanja Borisa Pasternaka

1971.
MPU inv. br. 24634

Plakat za Izložbu grafičkog dizajna Slobodana Mašića

1971.
MPU inv. br. 24977

Plakat za izložbu Eksperiment 4, majski salon

1972.
MPU inv. br. 24965

Plakat za pozorišnu predstavu Rođendan

1972.
MPU inv. br. 24944

Plakat za FEST 73

1973.
MPU inv. br. 24927

Plakat za BITEF 10

fotografija: Vladimir Popović, 1976.
MPU inv. br. 24906

Plakat za BITEF 17

fotografija: Vladimir Popović, 1983.
MPU inv. br. 24913

Plakat za BITEF 20

fotografija: Vladimir Popović, 1986.
MPU inv. br. 24915

Plakat za pozorišnu predstavu Troil i Kresida

fotografija: Vladimir Popović, 1994.
MPU inv. br. 24941

Kulturni centar Srbije u Parizu

Foto: Slobodan Jovanović

Fotografije sa otvaranja izložbe

Foto: Maša Jotić

Fotografije sa izložbe

Foto: Igor Feršiši