Muzika naše mladosti / Zlatko Cvetković

Muzika naše mladosti / Zlatko Cvetković

01 - 26. oktobar 2014.

Izložbu će otvoriti Jadranka Simonović, profesorka Univerziteta umetnosti, Beograd

Prateći program:
Subota, 11. oktobar, 17-19 h; Radinica: preoblikovanje starih nosača zvuka sa umetnikom
Subota, 18. oktobar u 13 h; Šetnja kroz izložbu sa umetnikom

Kustoskinja izložbe i urednica kataloga: Bojana Popović

Organizator: Muzej primenjene umetnosti, Beograd

Zlatko Cvetković je umetnik koji, autentično, lucidno i često, sa humorom, stvara instalacije objedinjujući tekstilne tehnike i tehnologije sa predmetima popularne kulture. Izložbom Muzika naše mladosti, on nastavlja da ispitujuje fenomene prolaznosti i zaboravljanja. Da bi iskazao asocijativne i emotivne vrednosti muzike, Cvetković eksperimentiše sa pločama, audio – video kasetama i CĐa. U njegovim ostvarenjima, kao i u našoj svakodnevici, oni gube svoju namenu i postaju materijal za pletenje, kukičanje, vez, prošivanje, lepljenje (papier mâčé) i za oblikovanje video- rada. Osam izloženih dela i njihovi nazivi (Long Play, New Wave, No More Šiny Disco Balls, Disco, Madonna, …) iznenađuju posmatrača i pružaju mu radost prepoznavanja sopstvenog životnog i muzičkog iskustva.

„Ako smo mi nastanjeni u pamćenju, u nama stanuje sve ono što nasleđujemo, doživljavamo, memorišemo, čak i tragovi onoga što odbacujemo. Koliko smo svesni sebe, svojih puteva i putokaza u mrežama (be)smisla, memorije, koja obogaćuje, i istovremeno predstavlja balast? Prebirući po sopstvenoj prošlosti i podsvesti, dovodeći razne civilizacijske ostatke kao elemente svog rada u nove kontekste, Zlatko Cvetković i sam inicira višesmislenost, i složenim strukturama zasnovanim na promišljanju slojevite i varljive slike stvarnosti afirmiše novu stvarnost umetničkog dela, specifično, na polju savremene umetnosti tekstila. Razvijajući introspektivni proces projektovanja i razrade određenih tema i proširujući medijske mogućnosti bazične discipline, Cvetković osvaja nove izražajne modele sopstvenog rada. To čini iz projekta u projekat, kao markantni predstavnik onog dela savremene scene primenjene i vizuelne umetnosti uopšte, usmerene na globalne probleme savremenog čoveka i društva, industrije, tehnologije, tradicije, prirode, kulture i medijske sfere.“

Ljubica Jelisavac Katić,
odlomak iz teksta u katalogu izložbe

Biografija:

Zlatko Cvetković (1971) diplomirao je na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, na Odseku dizajn tekstila (1996). Od 1997. godine zaposlen je na fakultetu, na kome je magistrirao na predmetu Tapiserija, mentorka red. prof. Jadranka Simonović (2001). Član je umetničke grupe LUM (Lavatorijum umetničkih misli) (1996–1998), udruženja Punkt za umetnički eksperiment (1999–2001), European Textile Network (od 2007. godine), kao i ULUPUDS-a (od 1997. godine).

Zlatko Cvetković od 1995. godine redovno izlaže u zemlji i inostranstvu. Za svoj rad dobio je više nagrada i priznanja. Ostvarenja Zlatka Cvetkovića nalaze se u kolekcijama Muzeja primenjene umetnosti u Beogradu, Ateljea 61 u Novom Sadu i Muzeja dekorativnih umetnosti i dizajna u Rigi (Letonija).

Detaljnu biografiju umetnika pogledati na:www.fpu.bg.ac.rs/nastavnici/Nastavnici/ZlatkoCvetkovi

Disco (detalj)

Interkonekcija

Long Play

Madonna

New Wave

detalj

No More Shiny Disco Balls

No More Shiny Disco Balls

Tri

ZASLUŽNI

Kustoskinja izložbe i urednica kataloga:
Bojana Popović

Katalog izložbe:
Autori tekstova: Ljubica Jelisavac Katić i Miroslav Karić
Fotografija: Nenad Zlatanović
Grafičko oblikovanje kataloga, pozivnice, plakata: Mirjana Živković

Saradnici na postavci izložbe:
Aleksandar Božović, Leonora Vekić, Maja Gecić, Goran Krstić, Rade Pejović, Miroslav Spasić

Prijatelji izložbe:
Mirjana Živković; Svetlost teatar, www.steatar.rs; Atlantic Grupa d.d, www.atlanticgrupa.com

Odnosi s javnošću:
Milica Cukić

Članovi Saveta Salona Muzeja primenjene umetnosti:
Biljana Vukotić, Muzej primenjene umetnosti; Maida Gruden, Dom kulture Studentski grad; Vesna Danilović, Kulturni centar Beograda; Saša Janjić, NUA „Remont”; Slobodan Jovanović, Muzej primenjene umetnosti; Ljiljana Miletić Abramović, Muzej primenjene umetnosti; Bojana Popović, Muzej primenjene umetnosti