Osvežavanje memorije

Osvežavanje memorije

Ornamenti srpskih srednjovekovnih fresaka

06. novembar 2013. - 01. mart 2014.

Autor izložbe: Dušan Milovanović, muzejski savetnik Muzeja primenjene umetnosti u Beogradu.

Autor izložbene postavke: Ivan Mangov, docent na Fakultetu za umetnost i dizajn Megatrend Univerziteta.

Muzej primenjene umetnosti 6. novembra 2013. godine obeležava godišnjicu svog postojanja i tim povodom priređuje izložbu pod nazivom „Osvežavanje memorije – Ornamenti srpskih srednjovekovnih fresaka“.

Interes za ornament, kao poseban likovni, znakovni, pa i jezički fenomen, postaje sve veći u svetu vizualizacije svih segmenata savremene komunikacije. Ornament često predstavlja ukras, šaru, dekorativni detalj u primenjenoj umetnosti i arhitekturi, ali ima veliku lepezu simboličnih, kulturoloških i religioznih značenja, podložnih različitim analizama, pa čak i matematičkom čitanju i tumačenju.

U okviru ove izložbe ornamentu se pristupa sa više strana u pokušaju savremenog čitanja njegovih vrednosti.

Na izložbi će biti prikazano preko 500 tabli kopija ornamenata srpskih srednjovekovnih fresaka koje su poslednji put izlagane 1961. godine, u čast Vizantološkom kongresu, održanom iste godine u Beogradu. Tada je u Muzeju ostao korpus od 572 ornamenta, kao izuzetno ornamentalno blago.

Ovaj dragoceni materijal tokom naredna tri meseca biće predstavljen publici na najsavremeniji način, uz korišćenje novih tehnologija, u skladu sa vremenom u kome živimo. Stoga posetioce ove izložbe očekuje prikaz srednjovekovnog materijala kroz brojne instalacije, animacije, video projekcije, zvučne sisteme i originalne radove inspirisane upravo materijalom ove izložbe.

Paralelno će se dešavati prateći program, koji, između ostalog, obuhvata predavanja vrsnih stručnjaka iz različitih oblasti, kamerne koncerte i radionice.

Autor izložbe je Dušan Milovanović, muzejski savetnik Muzeja primenjene umetnosti u Beogradu, a autor izložbene postavke Ivan Mangov, docent na Fakultetu za umetnost i dizajn Megatrend Univerziteta.

Deo draperije s Bogorodičinog trona

Crkva Svete Sofije u Ohridu, 11. vek

Ornament na marami nepoznate figure

Bogorodica Ljeviška, 14. vek

Ornament s odežde kraljice Jelene

Gračanica, 14. vek

Ornament s odežde Svetog ratnika

Kalenić, 15. vek

Ornament s haljine carice Jelene

Crkva Svetog Spasa, Leskoec, prva polovina 15. veka

Deo odežde ratnika

Crkva Svetog Pantelejmona, Nerezi, 12. vek

Ornament sa postave ogrtača Svetog Sergija

Crkva Svetog Nikite, 14. vek

Ornament s draperije ispod Bogorodičine ikone

Crkva Svetog Dimitrija, Markov manastir, 14. vek