Osvežavanje memorije

Osvežavanje memorije

Ornamenti srpskih srednjovekovnih fresaka

06. novembar 2013. - 01. mart 2014.

Vođenja kroz izložbu

Subota, 1. mart 2014. u 17 časova

Stručno vođenje kroz izložbu

 

Subota, 1. mart 2014. u 13 časova

Stručno vođenje kroz izložbu

 

Petak 28. februar 2014. u 13 časova

Stručno vođenje kroz izložbu

Revija kostima sa motivima ornamenata nastalih na radionicama: „Ornament kroz prostor i vreme“

 

Četvrtak 20. februar 2014. u 18 časova
Stručno vođenje kroz izložbu

„Osvežavanje memorije – ornamenti srpskih srednjovekovnih fresaka“

DAN DRŽAVNOSTI, 15. FEBRUAR 2014. U 13 ČASOVA

Javno vođenje za publiku kroz izložbu Osvežavanje memorije – Ornamenti srpskih srednjovekovnh fresaka

Predavanja

Šta je ornament? Gde su njegovi počeci? Kako ga je razumeo srednjovekovni čovek? Na koji način ornament komunicira u 21. veku? Ima li svoju šifrovanu, često matematički preciznu konstrukciju? Ovo su samo neka od pitanja na koja će odgovore, u svojim predavanjima, ponuditi istraživači različitih struka.

 

Utorak, 12. novembar 2013. u 18 časova

Simetrija i ornament

dr Slavik Jablan

 

Utorak, 19. novembar 2013. u 18 časova

Arhitektura izložbene postavke: od kolekcije do komunikacije

Ivan Mangov

 

Utorak, 26. novembar 2013. u 18 časova

Spojeni i naizmenični ornament na predstavama odeće, tekstilu i vezu srednjovekovne Srbije

mr Bojan Popović

 

Utorak, 3. decembar 2013. u 18 časova

Kopija u zaštiti

dr Danijela Korolija

 

Utorak, 10. decembar 2013. u 18 časova

Ornamentalna percepcija sveta

Dušan Milovanović

 

Utorak, 17. decembar 2013. u 18 časova

Ornament u Srednjem veku: ukras ili simbol?

Stevan Martinović

 

Utorak, 24. decembar 2013. u 18 časova

Etnomatematika i kulturno nasleđe

dr Ljiljana Radović

 

Utorak, 21. januar 2014. u 18 časova

Geometrija i nasleđe

dr Dragan Bulatović, dr Zoran Lučić

 

Utorak, 28. januar 2014. u 18 časova

Ornament i zločin

dr Milan Popadić, dr Slobodan Mijušković

 

Utorak, 4. februar 2014. u 12 časova

Simetrija i ornament

dr Slavik Jablan