OTKRIVANJE

OTKRIVANJE

40. jubilarna Majska izložba ULUPUDS-a u Muzeju primenjene umetnosti

15. maj - 15. jun 2008.

Organizator ULUPUDS
Autor i kustos: Dijana Milašinović Marić
Na srpskoj umetničkoj sceni retke su manifestacije domaćeg primenjenog stvaralaštva kao što je Majska izložba koja ove godine obeležava značajan jubilej četrdesetogodišnjicu i to, nakon dugo vremena, u Muzeju primenjene umetnosti u Beogradu,  mestu koje je njen prirodni ambijent i gde je prvi put priređena daleke 1955. godine.

Majska izložba ove godine je na pravom mestu i odvija se u pravo vreme od 15. maja i 10. juna, i jasno promoviše jedan nov tematski  koncept koji je značajno uticao da ova tradicionalna manifestacija od tradicionalne i revijalne, delom istupi u jedan drugačiji  eksperimentalan prostor. U osnovi koncepta koji je započet prethodne godine sa temom Ubrzanje je zamisao da se  načini iskorak,  spiralna putanja, oslonjena na tri tačke,  tri teme u jednom gradacijskom sledu:  Ubrzanje – Otkrivanje –  Svetlo. Ovaj trogodišnji ciklus, koncipiran je da umetnike zainteresuje, provocira,  da ih izvuče iz letargije uzrokovane krizom na tržištu umetnosti i stimuliše da, iz svoje uobičajene stvaralačke prakse, iskoraknu, te da se na aktivan način,  hrabro i beskompromisno okrenu turbulentnom životu oko sebe.

Selekcija je bila oštra i od 220 umetnika različitih interesovanja: vajara, slikara, kostimografa i scenografa, fotografa, istoričara umenosti, arhitekata, keramičara, slikara tekstila, dizajnera, odabrano je 120 umetnika koji su odgovorili na temu ili čiji su radovi već  po sebi otkrivanje u najširem smislu.

Dizajner Nenad Galantić koji je kao dobitnik Velike nagrade 39. Majske izložbe Ubrzanje  stekao pravo da samostalno izlaže, koncepcijski i logično nadovezao se na prethodno započetu temu i krenuo dalje ka jednom komunikativnom konceptu razrade složenih i slojevitih procesa interakcije između misli, emocija, materije i duha. Šta više načinio  je estetične i privlačne Mobile Artpanoe sa idejom da umetnost izađe van galerije i iskorači u javni i radni prostor tako šireći polje i mogućnosti umetničkog delovanja.

Komunikativnost zamisli podržao je i ovogodišnji sponzor majske izložbe firma Pernot Rikard  koja pod sloganom Ostavi utisak  poziva publiku da se aktivno uključi i u određenom prostoru Muzeja – galeriji Žad ostavi svoj umetnički trag  kao i da glasa za najbolje ostvarenje.

Prateće manifestacije: VREME, prema ideji Tatjane Dejanović,  izložba sekcije keramičara u galeriji Singidunum,  6. – 16. maja; TRANSPARENCIJA – OTKRIĆE – TAJNA,  autorska izložba Mirjane Radojčić i Mirjane Vajdić, galerija SULUJ,  16 – 24. maj 2008; PRODUŽENI POGLED autorski koncept Lepe Milošević, radovi prezentovani u izlozima optičarskih radnji u centru grada, maj 2008.

Acceleration / Heartattack / Brainstorming / Epiloque, 2006.
Nenad Galantić
Dobitnik Velike nagrade 39. Majske izlozbe / UBRZANJE, 2007.