OVO MORA DA JE TO MESTO

OVO MORA DA JE TO MESTO

Dizajn višenamenske jedinice mikro arhitekture kao podrška društveno odgovornim projektima

21 - 25. mart 2023.

OVO MORA DA JE TO MESTO
Dizajn višenamenske jedinice mikro arhitekture kao podrška društveno odgovornim projektima

Doktorski umetnički projekat

Otvaranje izložbe: utorak, 21. mart 2023. u 19 časova

Kandidat: mr Tijana Sekulić, van. prof. Fakulteta primenjenih umetnosti, Beograd

Mentor: Ranko Bočina, red. prof. Fakulteta primenjenih umetnosti, Beograd

Odsek unutrašnja arhitektura i dizajn nameštaja.

Koordinator: Milica Cukić, muzejska savetnica MPU

Organizatori: MPU i FPU

 

Predmet doktorskog umetničkog projekta mr Tijane Sekulić je dizajn mobilne višenamenske jedinice u formi mikro-objekta koji svojim utilitarnim karakterom, služi kao resurs integrisan u projektima koji podstiču razne oblike socijalnog aktivizma.

Cilj projekta je oblikovanje višenamenskog objekta, koji deluje kao mikro-socijalna platforma za ostvarivanje društveno odgovornih inicijativa. Akcenat je stavljen na razmatranje potreba ljudi koji pripadaju marginalizovanim, društveno osetljivim grupama, i primeni dizajna u cilju unapređenja životnih uslova.

Na izložbi pod nazivom „Ovo mora da je to mesto“ mr Tijana Sekulić prikazuje razvoj procesa idejnog i praktičnog istraživanja oblikovnih i prostornih rešenja mikro-objekata, kroz usložnjavanje, nadovezivanje i nadogradnju funkcionalnih elemenata. Prostorna i namenska tipologija objekata može se menjati u dimenzijama, proširiti sa dodatnim elementima, povećati ili smanjiti po istom konstruktivnom i oblikovnom obrascu, gradeći različite prostorne jedinice. Objekti su osmišljeni u formi arhetipskog oblika kuće, simbolizujući zaštićeni prostor ili utočište.

Ovim projektom istražuje se odnos forme i funkcije u ograničenom, definisanom prostoru, kao i promenljivost same jedinice u zavisnosti od budućih scenarija, mogućih aktivnosti, razmatranih u domenu dizajna, u cilju razvijanja i zadovoljavanja potreba marginalizovanih, društveno osetljivih grupa, kao budućih korisnika objekata.

BIOGRAFIJA

Tijana Sekulić (Beograd, 1969.) diplomirala je na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu. Magistrirala je na istom fakultetu, na Odseku za dizajn enterijera i nameštaja. Svoju profesionalnu karijeru gradi na matičnom Fakultetu gde je zaposlena od 2002. godine. Sada je u zvanju vanrednog profesora na Odseku unutrašnja arhitektura i dizajn nameštaja, na grupi predmeta iz oblasti Dizajn nameštaja.

Oblasti delovanja mr Tijane Sekulić su dizajn nameštaja, unutrašnja arhitektura i urbani dizajn. Autor je i koautor većeg broja realizovanih projekata, kao i tematskih izložbi i radionica koje promovišu rad Odseka unutrašnja arhitektura i dizajn nameštaja.