Померање граница / 3

Померање граница / 3

28. децембар 2016. - 24. јануар 2017.

Жири у саставу:

  • Бојана Поповић, музејска саветница
  • Маја Туцаковић, новинарка
  • Снежана Пешић-Ранчић, уметница

вођен темом изложбе доделио је следеће награде:

Прва награда

Видео трилогија „Кустодија језика“, Април Дауша (САД)

Април Дауша (САД)

Кустодија језика - Прекривање велом

Април Дауша (САД)

Кустодија језика - Потрошња

Април Дауша (САД)

Кустодија језика - Везивање

Друга награда

Скулптура „Штит од 70 килотона“, Ненад Бурнић (Србија)

Ненад Бурнић (Србија)

Штит од 70 килотона

Трећа награда

Минијатуре „Почеци слободе I i II“, Роланд Крутовс (Летонија)

Роланд Крутовс (Летонија)

Почеци слободе I

Роланд Крутовс (Летонија)

Почеци слободе II