PREUZETE USPOMENE

PREUZETE USPOMENE

Foto-arhiv Muzeja detinjstva Izložba Vladimira Perića

01 - 22. oktobar 2009.

Izložba Vladimira Perića 

Kustos izložbe: Slobodan Jovanović, kustos, Odsek za savremenu primenjenu umetnost

Izložba Preuzete uspomene – Foto arhiv Muzeja detinjstva Vladimira Perića održava se u Muzeju primenjene umetnosti od 1 do 22 oktobra 2009. Pošto je 2006. godine završio desetogodišnji rad pod pseudonimom Talent Factory, Vladimir Perić je otpočeo novi desetogodišnji projekat Muzej detinjstva. Osnov ovog work-in-progress projekta čini zbirka potencijalnog muzeja sa nekoliko stotina hiljada predmeta koje je Perić skupljao tokom prethodne dve decenije. Trenutno, projekat čini serija izložbi koje ukazuju na pravac u kojem se formira zbirka ovog muzeja. Prve izložbe u okviru Muzeja detinjstva, Perić je održao u Nišu, Vranju i Leskovcu, a sada svoju kolekciju, ovog puta u formi instalacija i video radova predstavlja u Muzeju primenjene umetnosti u Beogradu.

Perićeva želja je da se jednoga dana, verovatno po završetku projekta 2016. godine, celokupna zbirka smesti i izloži u jednom prostoru. Na izložbi Foto arhiv Muzeja detinjstva u Muzeju primenjene umetnosti, Vladimir Perić aproprira stare fotografije tako što ih kombinuje u instalacije i video radove. Na ovaj način, on omogućava zaboravljenim predmetima da se ponovo proizvedu kao deo umetničkog rada.

Postupkom redimejda, to jest konstruisanjem umetničkog rada od fotografija koje su radili uglavnom nepoznati autori Perić ih postavlja u institucionalni muzeološki okvir Muzeja primenjene umetnosti. Umetnički muzeji su namenjeni za prikupljanje, obradu, arhiviranje i izlaganje umetničkih dela. Svaki muzejski predmet u sebi ima istorijat vlasništva, ali je ono manje bitno od kulturno-umetničko-istorijske važnosti samog predmeta. Predmeti korišćeni u instalacijama Vladimira Perića su deo istorije ljudi koji su ih sakupljali, čuvali i potom bacili ili prodali. Foto arhiv Muzeja detinjstva čine fotografije koje su bile deo života vlasnika, ali su istovremeno i predstave njihovih života.

Njihovim prisvajanjem, Perić primenjuje klasičan fotografski način rada, ali u nadrealističkom maniru. U katalogu izložbe autor teksta kustos Slobodan Jovanović primećuje: „Lične fotografije nam omogućavaju sećanje na prošle događaje. Postupkom fotografisanja, daje se značaj nekom događaju, koji nastavlja da se dešava i dalje, kroz postojanje fotografije. Posedovanjem ovih fotografija ne dobijamo pravo na vraćanje prošlosti, ali dobijamo mogućnost posedovanja svedočanstva da se taj događaj dogodio i da je bio dovoljno bitan da bi ga neko snimio. Vremenom, ove fotografije gube značaj ili jednostavno budu odbačene. Neke od njih se potom mogu naći u kontejnerima, pa na buvljim pijacama i starinarnicama. Tu ih i nalazi Vladimir Perić, koji nadrealističkim postupkom prikupljanja odbačenih predmeta pravi svoje čuvene instalacije. Pošto su ti predmeti ranije bili u upotrebi, za Perića je bitno što na njima dolazi do promena koje na predmetima svedoče i o životima njihovih prethodnih vlasnika. Ako je za Bretona odlazak na buvlju pijacu bio trenutak „estetskog hodočašća“, za Perića je to jedini način funkcionisanja u svetu prepunom odbačenih predmeta i ideja.“

Vladimir Perić (1962.) studirao grafiku i fotografiju na Fakultetu primenjenih umetnosti i dizajna u Beogradu. Izlagao samostalno i na kolektivnim izložbama pod pseudonimom Talent i kao član grupe Talent Factory. Radove objavljivao u časopisima: Domus, How, Graphics International, Blue, European Photography, Kvadart, Eterna, Reč, New Moment, Remont Art Magazin… i u knjigama: Carson, D., 2ndsight – Grafik Design After the End of Print (Laurence King Publishing); Heller, S. & Ilic, M., Icons of Graphic Design (Thames & Hudson)…..

Januara 2006. dobio Politikinu nagradu iz fonda Vladislav Ribnikar za izložbu Made in Yugoslavia, Galerija Haos, Beograd.