ПРОСТОР ДИЗАЈНА

ПРОСТОР ДИЗАЈНА

Изложба радова студената катедре за Дизајн, Одсека за уметност и дизајн БАПУСС

16 - 26. март 2023.

ПРОСТОР ДИЗАЈНА - Изложба радова студената катедре за Дизајн, Одсека за уметност и дизајн БАПУСС

Отварање изложбе: четвртак, 16. март 2023. у 19 часова

Комесар изложбе:

мр Зорица Чобановић проф.с.с.

Соња Влаховић проф.с.с.

Аутори поставке:

Сценски простор изложбе – студенти треће gоdine ОСС Дизајн ентеријера:

Алекса Тодоровић, Хана Нухановић, Урош Бојић, Селена Вуњеровић, Настасја Јовичић

Ментор мр Зорица Чобановић проф.с.с.

Графички дизајн студенти треће године ОСС Графички дизајн – Андреа Тијанић, Ена Кнежевић, Ана Огњеновић, Стефана Жикић, прва година МСС Дизајн – модул Бренд Дизајн.

Ментор: Соња Влаховић проф.с.с.

Координатор изложбе: Милица Цукић, музејска саветница МПУ

 

Концепт излагања ослања се на премису да  у двадесет првом веку сви простори у којима људи обитавају представљају свесно или несвесно дизајниране просторе.

Приватни, виртуелни или јавни, простор сваке индивидуе дефинисан је различитим афирмативним и репрезентативним оквиром.

Просторно, овакав садржајни концепт  се осликава кроз прерасподелу простора музејске галерије у четири наизглед одвојене целине, четири различита сегмента живота чији се различити визуелни идентитети преплићу. Радови студената кроз различите предметне садржаје комуницирају са спољашњим светом језиком разноврсних визуелних модела.

Изложба у фокус ставља дизајн као интегришући и свеприсутан елемент различитих простора и њихових корисника. Његова улога превазилази аспекте ликовности јер постаје инструмент комуникације и интеракције на нивоу свих сегмената живота.

Поставка кроз четири наизглед одвојене целине води посматрача од екстеријерног и јавног ка приватном и унутрашњем простору користећи комуникационе визуелне моделе чији се различити идентитети преплићу и прожимају у сталном континуитету.

Београдска академија пословних и уметничких струковних студија је наследник Високе школе ликовних и примењених уметности са традицијом школовања у пољима уметности и дизајна дугом више од 30 година. Катедра за дизајн Одсека за уметност и дизајн БАПУСС има два студијска програма на основним студијама – Графички дизајн и Дизајн ентеријера и програм Дизајн на мастер студијама са два модула – Бренд дизајн и Просторни дизајн.