Rat i plakat 1914-1918

Rat i plakat 1914-1918

06. novembar 2014. - 28. februar 2015.

 Radionica Mali plakat

Dečja radionica grafike:

Mali plakat

Za ovu radionicu izabrana je grafička tehnika monotipija (otiskivanje u jednom primerku). Linoleum je korišćen kao podloga preko koje se nanosila grafička boja a đaci su pravili šare tako što su boju skidali štapićima. Otiskivanje na papir je izvođeno pomoću grafičkog gumenog valjka.

Učesnici radionice: đaci prvog razreda O.Š. Vojvoda Mišić.

Datum održane radionice: 12. februar 2015.

Koncept radionice: Lea Zei, muzejski vodič

Radionica „Upotreba savremenog sredstva komunikacije u širenju informacije!“

Radionica:

Upotreba savremenog sredstva komunikacije u širenju informacije!

Na koje načine možemo da prenesemo danas informaciju, kako istu informaciju možemo da plasiramo na različite načine putem sredstava masovne komunikacije.

Radionica namenjena studentima.

Gost voditelj radionice: Vitomir Jevremović, vlasnik i osnivač kompanije Digital Mind.

Datum:
29. januar 2015. u 14.00

Koncept programa: Jelena Knežević, kustos, Odsek za edukaciju
Kontaktjelena.knezevic@mpu.rs;011 / 26 26 494 lok.155; 064 / 18 48 212

Radionica „Izrada predmeta komunikacije (majca/plakat)“ 

Radionica:

Plakat na majici

Učesnici će imati priliku da izrade plakat na majci po uzoru na plakate sa izložbe uz date instrukcije, i informacije koje bi trebalo da se nađu na majici.

Radionica namenjena višim razredima osnovne škole.

Gost voditelj radionice: Gost voditelj radionice: Dragana Ristić, likovni pedagog u OŠ „Branko Ćopić“ i OŠ „Josif Pančić“.

Datum:
21. januar 2015. u 13.00

Radionica:

Plakat

Ilustracija i vizuelni identit plakata kao sredstva masovne komunikacije, izrada plakata.

Radionica namenjena đacima srednje škole.

Gost voditelj radionice: Slavimir Stojanović grafički dizajner, dizajner vizuelnog identiteta izložbe.

Datum:
16. decembar 2014. u 12.00

Koncept programa: Jelena Knežević, kustos, Odsek za edukaciju
Kontakt: jelena.knezevic@mpu.rs; 011 / 26 26 494 lok.155; 064 / 18 48 212

Radionica „Nosive poruke u formi bedža“

Radionica:

Nosive poruke u formi bedža

Deca će izrađivati različite forme bedževa od materijala poput gline, tekstila, sekundarnih sirovina, svaki od njih nosiće jedinstvenu poruku.

Radionica namenjena učenicima osnovne škole, rad sa glinom.

Gost voditelj radionice: Nina Manić Jovanović, likovni pedagog, voditelj dečje likovne radionice, keramičar.

Datum:
13. decembar 2014. u 12.00 ( prvi deo)
27. decembar 2014. u 12.00 ( drugi deo)

Termini za decu uzrasta od 4 do 6 godina, rad sa tekstilom i sekundarnim sirovinama.

Datum:
17, 18, 23, 25. decembar 2014 u 12.00
20, 22, 28, 30. januar 2015. u 12.00

Koncept programa: Jelena Knežević, kustos, Odsek za edukaciju
Kontakt: jelena.knezevic@mpu.rs; 011 / 26 26 494 lok.155; 064 / 18 48 212

Radionica Mali plakat – Svetski dan deteta

Obeležavanje svetskog Dana deteta edukativnom radionicom i programom na izložbi RAT I PLAKAT 1914-1918

Dečja radionica grafike:

Mali plakat

Linorez je izabran za ovu radionicu kao grafička tehnika, zbog lakoće u izradi, odgovarajući je za dečji uzrast i prikladan za izradu plakata i ilustracija.

Učesnici radionice:đaci V, VI i VII razreda OŠ Ljuba Nenadović.

Datum održane radionice: 20. novembar 2014.

Koncept radionice: Lea Zei, muzejski vodič